V polovině měsíce května (15. května) si připomínáme jeden z  významných dnů ustanovený parlamentem jako „Mezinárodní den rodiny“. K jeho vyhlášení došlo poprvé v roce 1992 na valném shromáždění Organizace spojených národů. Tato každoroční pozornost věnovaná rodinám odráží důležitost, kterou mezinárodní společenství připisuje rodinám jako základním jednotkám společnosti, právě tak jako jeho zájem o situaci rodin ve světě.