World Environment Day je mezinárodní den pořádaný vždy 5. června. OSN jej pořádá pro zvýšení povědomí o ochraně životního prostředí. Poprvé byl pořádán v roce 1974, aby upozornil na vzrůstající problémy životního prostředí od znečišťování voda globální změny v klimatu po udržitelnou spotřebu nebo ilegální obchod se zvířaty. Každý rok jsou pořádány oslavy v předem určitém místě a je vždy určeno téma těchto oslav. V roce 2017 je hostujícím místem pro oslavy Kanada a téma je Spojování lidí s přírodou – ve městech a na souši, z pólů po rovník.

Mezinárodní den životního prostředí byl vymyšlen v roce 1972 jako výsledek diskuze o integraci lidských interakcí a životního prostředí. O dva roky později se v roce 1974 konal první Mezinárodní den životního prostředí s tématem „Pouze jedna Země“.

Vložila: MB