Pardubický barcamp je neformální konferencí pro mladé lidi a pracovníky s mládeží, který se bude konat 15.-17. září v Aule Univerzity Pardubice. Na programu jsou témata aktivního občanství, politiky, médií, kritického myšlení a seberozvoje. Aktuální informace naleznete na stránkách Pardubického barcampu, případně na stránkách Strukturovaného dialogu, a sdílet můžete i pro Vás zajímavé body programu, hlasování o příspěvcích, výzvy k přihlašování účastníků, dobrovolníků i lektorů a další.

Vložila: MB