Do programu podpory digitalizace škol se v posledním školním roce zapojilo 65 tisíc žáků

Nezisková vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB) realizovala v letošním školním roce projekty jako Školka hrou, Škola dotykem, Program podpory digitalizace škol, rovněž i vydání publikace Zavádění formativního hodnocení. Do všech aktivit se celkem zapojilo tři tisíce mateřských, základních, středních a vysokých škol, 20 tisíc pedagogů a 65 tisíc žáků a studentů.

Stěžejní aktivitou v oblasti předškolního vzdělávání je projekt Školka hrou, který realizují již druhým rokem. V květnu se uskutečnila konference Budoucnost předškolního vzdělávání za účasti 200 pedagogů a odborníků. Tématem byla podpora předškolního vzdělávání v intencích posledních legislativních změn.

Také se podařilo navázat spolupráci se středními pedagogickými školami. Využívání moderních pomůcek a jejich smysluplné a metodicky správné používání v praxi se studenti budou učit právě podle materiálů Školka hrou.

ČTĚTE VÍCE

Vložila: MB