Setkal se rok s rokem a je tu opět příležitost dovědět se něco o církevních stavbách a prohlédnout si je. 9. června 2017 se totiž uskuteční Noc kostelů. Tentokrát bude zpřístupněn františkánský klášterní komplex v Klášterské ulici, tedy kostel sv. Kateřiny s přilehlými kaplemi sv. Barbory, sv. Antonína Paduánského a porcinkulová kaple. Návštěvníci se budou moci projít křížovou chodbou a obdivovat barokní sakristii. Součástí prohlídky bude i prezentace historických dokumentů ze Státního okresního archivu Jindřichův Hradec. A protože jde o františkánský komplex, je hlavním tématem zde právě téma Františkáni a jejich působení v Hradci v letech 1475 – 1950.

Na Noci kostelů se budou podílet kromě římskokatolické církve i další církve působící v Jindřichově Hradci, a to Českobratrská církev evangelická, Církev československá husitská (její Husův sbor v JH). Také se k Noci kostelů připojuje i kostel sv. Jana Křtitele – Muzeum Jindřichohradecka.

Evangelický kostel se nachází v Bratrské ulici v jindřichohradeckém parku. Je chráněnou památkou, postavenou podle návrhu architekta M. Blechy, a funguje od roku 1906. Návštěvníky bude jistě zajímat mozaika Milosrdný Samařan, která zdobí stěnu evangelického kostela a je dílem faráře Z. Honzala. Na své si jistě přijdou i ti, kteří se na chvíli zastaví v zahradě kostela.

Také Husův sbor připravuje svou Noc kostelů. Po celý večer budete mít možnost pohovořit s farářkou Janou Valsovou a informovat se o tom, co vás zajímá.
Muzeum Jindřichohradecka – kostel sv. Jana Křtitele nechává své brány otevřené od 18:00 do 22:00 hodin, a tak si každý podle libosti může prohlédnout to, co kostel nabízí.

A co jsme pro vás přichystali? Přednášky , programy pro děti, chrámovou hudbu …a další zajímavosti. Nebude chybět ani možnost občerstvení během prohlídky.

PROGRAM

Klášterní kostel sv. Kateřiny

 • 17.45 Vyzvánění zvonů
 • 18.00 Mše svatá – P. Ivo Prokop
 • 19.00 Program pro děti zaměřený na sv. Františka ( jeho součástí bude koutek se živými zvířaty )
 • 19.30 Prohlídka varhan – Vladimír Přibyl
 • 20.00 Varhanní koncert – Petr Mottl
 • 20.30 Přednáška Řeholní život  –  P. Ivo Prokop
 • 21.00 Přednáška Františkánští mučedníci –  Jaroslav Kubát
 • 21.30 Koncert při svíčkách – JH Schola

* od 18.30 bude prezentace historických dokumentů ze Státního okresního archivu Jindřichův Hradec a současně bude probíhat komentovaná prohlídka v režii Petra Šulce

* po celou Noc kostelů bude otevřena „klášterní kavárnička“ s možností menšího
občerstvení

Evangelický kostel v Bratrské ulici (u silnice pod Jakubem):

 • 18.00 – 18.30 Milosrdný Samařan 5x jinak… – pro děti i dospělé o příběhu z mozaiky, která uvnitř zdobí evangelický kostel (David Balcar a spol.)
 • 19.00 – 20.00 Pojďme spolu tvořit mozaiku – společné vyrábění pro děti s rodiči
 • 20.00 – 20.30 Muzika na zahradě – K.R.K. (= Křesťanská rocková kapela)
 • 21.00 – 21.30 Na kus řeči s Martinem Lutherem o 500. výročí reformace
 • 22.00 – 22.30 Kostel (skoro) v tichu – možnost zastavit se a spočinout při svíčkách + tichá varhanní hudba (Jaroslav Hojný)
 • 22.30 – 23.00 Noční modlitba – s písněmi z Taizé

* v 18.30, 19.30, 20.30 a 21.30 – komentované prohlídky kostela a varhan
* po celý večer možnost rozhovoru s farářem sboru Davidem Balcarem
* po celý večer možnost po vzoru Martina Luthera napsat a přitlouct na kostelní dveře
kritické výroky na adresu církve a jejích představitelů
* po celý večer POŠTA DO NEBE – na připravené lístky můžete napsat své prosby či díky a vhodit je do schránky v kostele. Zazní pak během Noční modlitby.
* po celý večer k dispozici občerstvení

Kostel sv. Jana Křtitele

– zpřístupněn veřejnosti od 18 do 21 hodin

Husův sbor Církve československé husitské

od 18 do 22 hodin – informace o Husově sboru a historii židovství v Jindřichově Hradci, možnost nahlédnout do starých dokumentů a knih, ochutnávka mešních vín (k dispozici farářka Jana Valsová)

Vložila: MB