24. června 2017 / 2. ročník

Datum konání závodu:
Sobota 24. června 2017

Tratě:
21 km; dvoučlenná štafeta cca 10,5 + 10,5 km; rodinný běh cca 2,2km

Start: 
park pod Gymnáziem Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec
16:00 start rodinného běhu
17:00 start hlavního závodu pro jednotlivce a první členy štafet (pozor změna proti 1. ročníku !!!)

Přihlášky:
Elektronické registrace do středy 21. června 2017, nebo do naplnění kapacity závodu, na adrese: http://jindrichohradeckypulmaraton.cz/registrace/.
Pro rodinný běh registrace na místě.

Prezence:
Sobota 24. června 2017 od 10:00 do 16:00 hod. V 16:00 bude uzavřena prezence, aby mohl závod včas odstartovat, proto svůj příchod naplánujte včas !
U rodinného běhu je součástí prezence pouze převzetí startovního balíčku za cenu 50,- Kč pro každého účastníka běhu. Pro rodinný běh bude prezence cca do 15:45.

Večerní program:
Večerní program (nejen pro běžce !) začne v parku pod GVN ve 20:00 slavnostním vyhlášením vítězů. Následovat bude volná zábava s hudbou, jídlem a grilováním.

Zázemí pro závodníky
Při prezenci dostanete startovní číslo, které slouží zároveň jako vstupenka do zázemí. Zázemí je umístěné v místě startu a cíle a v prostorách Gymnázia Jindřichův Hradec cca 50m od startu/cíle. Vstup do budovy Gymnázia je zadní částí ze dvora. Bude zde úschova zavazadel, šatna pro muže, šatna pro ženy, 3x sprcha pro muže, 3x sprcha pro ženy, 1x WC pro muže a 1x WC pro ženy. Další WC budou v podobě mobilních toalet v přímo prostoru startu a cíle.

Startovné:
390,- Kč (při včasné registraci a platbě do středy 21. června 2017). V ceně je 4x občerstvení po trase, občerstvení u startu/cíle, startovní číslo se jménem, pamětní tričko, cílová medaile a večeře.
500,- Kč (při pozdější registraci a platbě). V ceně je 4x občerstvení po trase, občerstvení u startu/cíle, uni startovní číslo, cílová medaile a večeře.
700,- Kč (dvoučlenná štafeta – při včasné registraci a platbě do středy 21. června 2017). V ceně je 4x občerstvení po trase, občerstvení u startu/cíle, startovní čísla se jmény, pamětní trička, cílové medaile a večeře.
800,- Kč (dvoučlenná štafeta – při pozdější registraci a platbě). V ceně je 4x občerstvení po trase, občerstvení u startu/cíle, uni startovní čísla, cílové medaile a večeře.
50,- Kč (na místě, za každého účastníka rodinného běhu). V ceně je občerstvení u startu/cíle, startovní číslo a cílová medaile.

Přihlášení na místě:
Možnost přihlásit se na místě předpokládáme především pro rodinný běh ! Pokud včas nestihnete elektronickou formu registrace, tak je možné se přihlásit na místě, ale pouze v případě že nebude naplněna kapacita závodu a pouze do 16:00 ! O stavu naplnění startovní listiny budeme průběžně informovat na těchto stránkách. Pro rodinný běh bude přihlášení možné do 15:45.

Kapacita závodu:
300 běžců půlmaraton + 50 štafet. Proto doporučujeme včasnou registraci a platbu.

Kategorie:
Směrodatný pro zařazení do kategorie je rok narození.

Junioři (do 18 let včetně),
Juniorky (do 18 let včetně).

Muži A (19-39 let),
Muži B (40-49 let),
Muži C (50-59 let),
Muži D (60-69 let),
Muži E (70 a více let).

Ženy A (19-34 let),
Ženy B (35-49 let),
Ženy C (50 a více let).

Kategorie pro štafety – smíšená, ženská a mužská.

VÍCE

Vložila: MB