Úvodní stránka » Aktuality ICM - Informačního centra pro mládež Jindřichův Hradec » Report druhé části projektu Tvůj hlas může rozhodnout

- Tvůj hlas může rozhodnout -

Strukturovaný dialog 2.část

Report

Strukturovaný dialog Tvůj hlas může rozhodnout je zaměřen na zvyšování politické gramotnosti mladých lidí v souvislosti s nadcházejícími volbami do Poslanecké sněmovny ČR. Studenti by se prostřednictvím přednášek s politology, debat se samotnými politiky na různých úrovních či interaktivních workshopů na téma občanské kompetence měli dozvědět, proč je důležité, aby se těchto voleb zúčastnili. Celý projekt a jeho program by se nemohl uskutečnit bez podpory MŠMT a ERASMUS+. Organizátorem projektu bylo ICM Jindřichův Hradec z.s.

Na přelomu dubna a května, tedy konkrétně 25. dubna v Třeboni, 3. května v Českých Budějovicích a 4. května v Jindřichově Hradci, proběhla druhá část projektu: Tvůj hlas může rozhodnout. Na rozdíl od první části, která se týkali informací o volebním právu a důležitosti jeho využití jako i mladými lidmi, se první část věnuje více volbám konkrétně do PS.

Na druhou část byly pozváni primárně studenti, se kterými jsme se setkali i v první části. Zájem o další spolupráci jsme uvítali od ředitelů a ředitelek všech pozvaných škol, dokonce jsme propojili aktivity projektu přímo s vyučováním občanské výuky na některých školách, tudíž byli studenti na druhou část předpřipravení.

Samotný projektový den začínal ve všech případech „rozehřívajícími“ hrami či aktivitami na zopakování našich jmen a na rozmluvení se. Konkrétně jsme hráli hru Bingo, každý ze studentů dostal tabulku výroků týkajících se jejich názorů na veřejné věci, které pokládali jako otázky svým spolužákům a v případě, že se s výrokem souhlasil, podepsal se do jeho či její tabulky. Při této aktivitě se stalo, že v případě některých výroků, jako například „Chtěla bych vystoupit z EU“ nebo „Jsem pro zákaz interrupce“ nemohli najít nikoho ze svých spolužáků, kdo by se s názorem ztotožnil. Při závěrečné vazbě z této aktivity jsme se dozvěděli, že v některých případech, věděli studenti přesně, za kým mají jít, aby se ji na daný výrok podepsal, z čehož jsme usoudili, že se ve třídě o veřejném životě a svých názorech baví.

Protože média hrají významnou roli při samotných volbám, pozvali jsme na projekt politologa Mgr. Ottu Eibla Ph.D., který přednáší na Masarykově Univerzitě přímo o Marketingu politických kampaní. Na příkladu amerických prezidentských voleb a i na některých českých kampaních nám demonstroval vliv médií a faktory, které hýbou názory voličů. Studenti měli spoustu otázek i na to, jaké způsoby, které nejsou patrné na první pohled, se používají k přilákání pozornosti voličů tak, aby nemuseli, respektive nepřezkoumávali volební programy.

V souvislosti s médii jsme pro studenty vytvořili workshop pro práci s informacemi. Studenti byli rozděleni do skupin a zahráli si na televizní zpravodajství. Každá skupinka dostala přidělenou obálku s tajnou informací, kterou nemohli sdílet s ostatními a museli ji před nimi bránit kvůli konkurenčnímu boji. Skupinky dostaly volný prostor k vytvoření a natočení reportáže o informaci, kterou dostaly. Studenti byli velmi kreativní, vytvářeli si svá natáčecí studia, přikrášlovali své reportéry a nezapomněli přidávat znělky jejich zpráv. Po uplynulém čase jsme se sešli a začali si pouštět jednotlivé reportáže. Ze základní holé věty, kterou dostaly samozřejmě všichni stejnou, se staly doslova živé příběhy. Každá skupinka si přeformovala informaci tak, aby jejich reportáž byla co nejzajímavější. Při zpětné vazbě z aktivity jsme si povídali o tom, proč studenti takovýto úkol dostali. Společně jsme se dostávali k tomu, jaký vliv na nás média mají a jaké prostředky a motivy jednotlivá zpravodajství používají, ať už na sociálních či televizních médiích.

Dalším hostem se stala Ing. Radka Maxová, poslankyně, která kandidovala za jihočeské ANO. Kromě jejího vztahu k politice a začátku politické kariéry se studenti dozvěděli o náplni práce postu poslanec a o fungování Poslanecké sněmovny ČR jako celku. K závěru jejího vstupu došlo samozřejmě i na dotazy týkající se konkrétně jejího postavení a jejích názorů. Paní poslankyně se na oplátku studentů ptala na jejich názory a chuť věnovat se politice a snažila se je přesvědčit, aby do politiky šli. V některých případech došlo i ke střetu názorů, které jsme očekávali, a bylo příjemné slyšet, že studenti jen pasivně neposlouchají, ale i reagují na věci, se kterými nesouhlasí.

Poslední a velmi důležitá část setkání spočívala v aktivitě, na kterou budeme navazovat v červnu posledním setkáním. Tato aktivita, simulace voleb, totiž proběhne v závislosti na volebních programech, které studenti ve skupinách vytvořili.

Studenti se měli ve skupinách shodnout na tom, jaká témata a konkrétní sliby by měl obsahovat volební program, který by rádi viděli u některé strany. Způsob, jakým studenti úkol pojali, se lišil, někdo vsadil na recesi, někdo zase na závažné složité otázky, v zásadě se však nad programem hluboce zamýšleli, někdy došlo i k vyhroceným situacím. Originalitu provedení a názvu jejich „politických uskupení“ je možné shlédnout v přiložených fotografiích.

Tyto volební programy se tedy přenesou do červnové aktivity s názvem „Simulace voleb do PS“, kde si studenti budou moci vybrat volební program, který se jim nejvíce líbil a to hlavně po obsahové stránce, tedy taková, která by mohla mít jejich hlas i v reálu. Volební programy mohou studenti propagovat a zviditelňovat na facebookových stránkách celého projektu, zvát k volbám mohou i své vrstevníky ze stejné školy.

Projekt musím za organizační tým hodnotit jako velmi vydařený, studenti byli více aktivní, než jsme vůbec předpokládali, což přisuzujeme hlavně neformálnímu a interaktivnímu přístupu. Na konci projektu při předběžném zjišťování jejich účasti u voleb studenti skoro jednohlasně svou účast potvrdili. Dále ocenili možnost diskuze s političkou osobně, rádi by, dle jejich slov, měli tuto možnost pravidelněji, protože jim potom nepřijde politika tolik vzdálená a setkání je donutí zamyslet se na diskutované otázky.

Za ICM Jindřichův Hradec z.s. Iveta Slavíková

Vložila: MB