Nejdynamičtější studentská architektonická soutěž Český ostrovní dům startuje svůj druhý ročník dne 20.2.2017 a navazuje tak na loňský rok, kdy se kolem ní strhnul pořádný humbuk. Cílem této soutěže je totiž navrhnout budovy, které budou díky využití pokročilých technologií schopné fungovat autonomně, tedy nezávisle na všech inženýrských sítích a podívat se tak na budoucnost našich domácností.

Jak se píše na oficiálních stránkách Českého ostrovního domu: „... cílem je spojovat plně funkční, pokroková a důmyslná řešení v krásných, co nejvíce soběstačných a vysoce šetrných budovách. Studiem soběstačnosti se studenti a profesionálové z praxe usilovně snaží uvažovat nad možnostmi dalšího evolučního kroku stavby domova, udržitelněji zachovávajícího současný standard životní úrovně. Tento proces bude pokračovat studiem hybridních budov a v budoucnu i budov aktivních.

Český ostrovní dům i letos získal oficiální záštitu Ministerstva životního prostředí České republiky, Fakulty stavební ČVUT v Praze, kterou doplnila Fakulta architektury VUT v Brně a také VŠTE v Českých Budějovicích. Dle organizátorů se však zúčastnit může jakýkoliv student stavebního nebo architektonického oboru ze všech vysokých škol a univerzit v ČR i SR.
Vložila: MB