ICM Jindřichův Hradec z.s. kromě jiného zajišťuje účast, přípravu a realizaci projektu Evropského vzdělávacího programu ERASMUS+. Erasmus+ je vzdělávací program, který Evropská unie zřídila pro mladé lidi. Jeho cílem je podnítit smysl pro aktivní evropské občanství, solidaritu a toleranci mezi mladými Evropany a zapojit je do vytváření budoucnosti unie prostřednictvím podpory a rozvoje neformálního vzdělávání.

A zde přinášíme další postřeh z projektu - Poronin Intercultural Competences:

Pavel Vítek- účastník: 

The project named Intercultural Competences in Poronin has definitely helped me acquire knowledge and very specific know-how. Thanks to this fact, I was able to gain practical skills relevant for my professional development in the future as well as to learn new learning practices and training methods. The project's primordial aim (to increase my knowledge of linguistic and cultural matters) was undoubtedly achieved very well. I'm looking forward to sharing this knowledge and skills with other young people, willing to increase the quality of international youth projects. I can assuredly affirm that a participation in this project can contribute to improvement of services offered by my organisation.
Vložila: MB