HNUTÍ BŘEZOVÉHO LÍSTKU

Hnutí vychází z ojedinělých principů práce s dětmi v klubech, jak je „vynalezl“ a uplatňoval Jaroslav Foglar-Jestřáb. Současné Hnutí BL se navenek projevuje především oceňováním příkladně činných členů a členek nejrůznějších malých společenství či součástí organizací dětí, mládeže i dospělých. Ve skutečnosti je oceňování, samo o sobě nanejvýš důležité a potřebné, nástrojem k dosahování cíle Hnutí. Tím je od roku 1966 dodnes rozvoj a utužování pevného přátelství jedinců a kolektivů dlouhodobým působením na ně v mimoškolním čase.

Hnutí BL je výjimečné tím, že je výsledkem vysoce společensky uvědomělé, zcela svobodné, dobrovolné, neplacené a organizačně nezávislé činnosti nositelů BL. Hnutí umožňuje a vybízí své účastníky ke skromnému, ale veřejnému oceňování osob příkladně činných při organizování sebevýchovy a využívání volného času dětí a mládeže. Podstatným a mimořádným prvkem takového vyzdvihování správných příkladů je to, že udělování BL probíhá tzv. zdola, bez zásadního ovlivňování „shora“.

Pokud byste věděli o nějakém vhodném kandidátovi, jenž by si zasloužil, aby byl odměněn za práci s dětmi a mládeží, za aktivitu a ochotu věnovat čas druhým, tak své návrhy zasílejte na e-mail kancelar@radambuk.cz  do 10.4.2017.

Podnět k udělení můžete podat kdokoli, návrh na udělení pak zpracují  nositelé BL z Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje ve spolupráci s navrhovateli (udělovací dekret,  objednání odznaku, podpisy navrhovatelů na udělovací dektrety...). Březové lístky budou předány slavnostně na akci  BAMBIFEST 2017 20.5.2017 v Českých Budějovicích.

VÍCE ZDE

Vložila: MB