Úvodní stránka » Volný čas

DDM Jindřichův Hradec

Dům dětí a mládeže zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické rekreační a táborové akce, zajišťuje osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby, včetně otevřené nabídky příležitostních a spontánních činností. Podílí se na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí a mládeže.

Hudební škola YAMAHA

Hudební škola Yamaha v Jindřichově Hradci nabízí široké spektrum vyučovacích oborů pro děti již od 4 měsíců, mládež, dospělé i seniory.

JUNÁK

Skautské středisko Zlatá Růže sdružuje v JH 174 členů – dětí i dospělých, a to v 7 samostatných oddílech. Činnost střediska je pestrá, počínaje samostatnou výchovnou prací v oddílech, přes četné akce určené široké veřejnosti, až po podpůrnou práci spočívající např. v zajištění prostor a vybavení pro oddílovou práci. Jindřichohradecké oddíly jsou určeny pro děti od věku zhruba 6 let a výše a jejich klubovny najdete v centru města a na sídlišti Vajgar. Oddílová činnost spočívá v pravidelné a dlouhodobé práci s dětmi prostřednictvím schůzek každý týden, víkendových výprav nejméně jednou měsíčně a podílem na organizaci akcí určených pro veřejnost či účastí na akcích přesahujících působnost střediska.

VĚDA NÁS BAVÍ

Chcete mít doma příštího Einsteina a ještě mu dopřát spoustu zábavy? Ve vědeckém kroužku se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis), postaví si sopku, přistávací modul z balonků, kompas, srdeční soustavu, lávovou lampu apod. a vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem. Lekce nejsou nebezpečné ani složité.

STOP TIME

StopTime je dlouhodobý projekt s kořeny v roce 2009 oživující dění v oblasti vzájemné podpory aktivního trávení volného času neorganizované mládeže na Jindřichohradecku. Do projektu jsou zapojeny desítky mladých lidí, kteří dobrovolně věnují svůj volný čas přípravě a realizaci rozmanitých akcí pro své přátele, spolužáky a další mladé lidi ve městě. Klademe si dlouhodobě za cíl podporovat aktivní způsob života mladých lidí v podobě aktivního trávení volného času.

JINDŘICHOHRADECKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

Jindřichohradecký symfonický orchestr z. s. byl založen roku 1998 z popudu Petra Bajera, který byl několik let dirigentem orchestru, a Bohumila Komínka, který se o orchestr staral 10 let v roli jednatele. Na jeho práci pak plynule navázal Daniel Smejkal. Repertoárový rozsah orchestru je velmi široký. Členská základna orchestru se neustále obměňuje. Stále v orchestru působí ještě i několik zakládajících členů, ale mnoho hráčů se již vyměnilo. JHSO dává příležitost i mnoha mladým sólistům, instrumentalistům i zpěvákům. Někteří z nich jsou členy orchestru, někteří se jimi následně stali a jiní pouze hostují. Orchestr také spolupracuje s místními sbory, ať už to byl v minulosti PS Smetana, nebo z poslední doby Zanoty – sbor GVN, nebo YMCA Jakoubek.

PLAVECKÝ KLUB Jindřichův Hradec

PKJH působí v oblasti závodního a kondičního plavání. Klub má dvě sekce – plaveckou a triatlonovou. Hlavním posláním klubu je rozvíjet sportovní činnost v oblasti plaveckých sportů s hlavním zaměřením na děti a mládež.

CYKLOTEAM Jindřichův Hradec

Oddíl byl založen na jaře 2007. Dnes čítá 30 členů, z toho 6 do 18ti let. Zaměření: silniční cyklistika, cyklokros, horská kola (MTB), historická kola, cykloturistika

FK SLOVAN Jindřichův Hradec

Florbalový oddíl funguje pod hlavičkou TJ Slovan Jindřichův Hradec od roku 2006 a v dnešní době čítá kolem 160 členů.

KLH VAJGAR

Hokejový klub funguje v JH již od roku 1929.

BK LIONS

Baketbalový klub vznikl v roce 2004 a jeho zakladatelem a majoritním vlastníkem byl pan Mgr. R.Hrala

SDRUŽENÍ ORIENTAČNÍCH SPORTŮ, o.s.

Sportovní oddíl sdružující zájemce o zdravý pohyb v přírodě s mapou. Kontaktní osoba: Petr Kubičko (pkubicko@gmail.com, 602631095)

TJ HÁZENÁ Jindřichův Hradec

Házenkářský klub je od počátku zaměřen na dívčí složku, ale v posledních letech se v našich řadách objevují i první chlapci. Klub má dlouhodobě obsazeny všechny věkové kategorie - od nejmladší přípravky, přes žákyně a dorost až k seniorské kategorii žen - což ho řadí mezi necelou desítku dámských házenkářských klubů v ČR, které se touto bilancí mohou pyšnit. Družstvo žen hrálo od roku 2007 do roku 2014 nejvyšší česko-slovenskou soutěž - Woman Handball International League, v sezóně 2008/2009 se ženy představily také v evropském poháru Challenge Cup. V současnosti má kolem 115 aktivních hráček a členská základna se neustále rozrůstá. Klub rovněž organizuje Jindřichohradeckou školní ligu miniházené - soutěž v podobě turnajů pro děti prvního stupně základních škol.

TJ HBC OLYMP

Hokejbalový klub Olymp - kontakt: matej9@seznam.cz, 777 293 745

YMCA Jindřichův Hradec

YMCA je křesťanské sdružení mladých lidí, které pracuje s dětmi, mládeží a nově i se seniory v regionu. Patří do širší „rodiny“ YMCA – nejstarší, největší a nejrozšířenější mládežnické organizace na světě, která již více než 25 let znovu působí i v České republice. YMCA usiluje o harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla – jak symbolizuje červený rovnostranný trojúhelník, který má YMCA ve svém znaku. Je otevřena všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sociálního postavení, fyzických i duševních schopností.

ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE Jindřichův Hradec

Výchova a výcvik psů, sportovní kynologie.

ZOOPARK NA HRÁDEČKU

V Zooparku Na Hrádečku v Horní Pěně u JH naleznete 8 druhů drápkatých opic, pumu, lemury, velbloudy, lamy, klokany, osly, 3 druhy pštrosů, nosály, mývaly, dikobrazy, varany, krokodýly a další. Otevřeno sedm dní v týdnu.

HOUBOVÝ PARK

Houbový Park je malý park s hrami, scenériemi a soutěžemi, prožijete zde zábavný den s celou rodinou, školou, skupinou nebo firmou.

Aktualizovala: MB, září 2017