Zcela výjimečnou kulturní akcí je celostátní happening základních uměleckých škol, který proběhne dnes 30. května. Cílem akce je zviditelnit práci a aktivity ZUŠ ve veřejném prostoru. 

Happening vzniká pod patronací Nadačního fondu Magdaleny Kožené, která svou uměleckou kariéru začínala právě “na ZUŠce” a rozhodla se, že tento ve světě nevídaný systém uměleckého vzdělávání podpoří a zaštítí svou osobností. Nad happeningem v Jindřichově Hradci převzal záštitu starosta města Ing. Stanislav Mrvka.

Základní umělecká škola v JH se připojí k dalším 349 školám po celé republice velmi rozsáhlým programem, který započne již dopoledne kytarovými koncerty pro 4. a 5. ZŠ, hudebními vystoupeními v jindřichohradecké nemocnici a na zámku. Hlavní a pro širokou veřejnost určená část programu začne v 15:00 průvodem od školy Husovými sady na náměstí T.G. Masaryka a dále na náměstí Míru, kde již bude připraveno pódium pro vystoupení tanečního a hudebního oboru. Program na dolním náměstí zakončí svým vystoupení Swinging saxophones junior.

Komornější vystoupení v rámci ZUŠ OPEN se budou odehrávat v prostorách Muzea fotografie. Práce žáků výtvarného oboru budou k zhlédnutí v Domě gobelínů. V průběhu happeningu bude pro děti i dospělé připravena výtvarná dílna. Závěr happeningu proběhne na dvoře školy, kde bude mimo jiné slavnostně odhalena socha Filipa Hausera (absolventa naší školy).

PROGRAM:

15:00 zahájení ZUŠ TOUR trubači z věže Kostela Nanebevzetí Panny Marie, Za Kostelem

15:05 - 15:20 průvod z dvora školy Husovými sady na Masarykovo náměstí, dále Panskou ulicí na nám. Míru

Zapojí se:

• pěvecký sbor

• akordeonový soubor

• Swinging saxophones

• žákyně tanečního oboru

• žáci literárně-dramatického oboru - koloběžky+papírové čepice - rozdávání letáčků s programem, balonků

• výtvarný obor - loutky na čempuritách (na dlouhých tyčích) Babeta, Voják, pětilistá růže… postupné připojování těchto loutek

Zazní: Okolo Hradce, Babeta a další

15:20-16:50 hlavní pódium -  Náměstí Míru

Zapojí se:

• žákyně tanečního oboru - tanec na reprodukovanou i živou hudbu

• saxofonové kvinteto

• (Swinging saxophones junior - reprodukovaná hudba) + TO

• akordeony + TO

• rocková kapela a zpěváci pěveckého oddělení

• žáci hry na bicí nástroje

• hudební repertoár žáků Musikschule Neckargemünd

16:50-17:15 technická přestávka

17:15-18:00 hlavní pódium -  Náměstí Míru

• koncert saxofonového orchestru Swinging saxophones jnr. pod vedením Josefa Stráníka

16:00-17:30 dvůr Muzea fotografie a moderních obrazových médií, Kostelní 20/I

Zapojí se:

• vystoupení žáků klavírního oddělení spojené s vernisáží paličkovaných klobouků

• žákyně tanečního oddělení – ukázka z baletu Giselle na hudbu A. Ch. Adama

• vystoupení pěveckých sborů

• vystoupení kytarového oddělení

17:00-18:00 Husovy sady nebo dvůr školy Janderova 165/II

Zapojí se:

• výtvarná dílna pro děti i dospělé – vytvořme společný obraz

• žáci literárně-dramatického oboru - závod v běhu přes překážky, kde jedinou překážkou jsou ostatní běžci, kteří chtějí vyhrát za každou cenu

18:05-18:45 dvůr školy, Janderova 165/II

Zapojí se:

• slavnostní odhalení sochy Filipa Hausera, absolventa výtvarného oboru ZUŠ Vítězslava Nováka

• vystoupení klavírního oddělení

19:00 zakončení ZUŠ TOUR trubači z věže Kostela Nanebevzetí Panny Marie, Za Kostelem

Vložila: MB