Úvodní stránka » Stáhnout

Stáhnout

Ke stažení

ICM Jindřichův Hradec informuje - Informační centrum pro mládež Jindřichův Hradec doporučuje.

18.12.2013 |Souborů: 22 |Složek: 2

Přihláška na projekt ERASMUS+

Přihlášky a informace  - projekty ERASMUS+ ke stažení

Řádně si přečti přihlášku a informace o projektu. Upozornění - účastník projektu si musí zaplatit dopravu / bus, letenka/, která je mu proplacena po projektu do výše, která je uvedena v propozicích projektu. Cestovné proplácí organizace, která projekt pořádá, ICM Jindřichův Hradec je partnerem projektu.

 

22.7.2014 |Souborů: 1 |Složek: 1