Úvodní stránka » Aktuality ICM Jindřichův Hradec z.s. » 25 let existence vysokoškolské výuky v JH!

Rok 2017 se pro Fakultu managementu v Jindřichově Hradci, která je hrdou součástí pevného svazku fakult Vysoké školy ekonomické v Praze, nese v duchu oslav. Před 25 lety, v roce 1992, začala v Jindřichově Hradci smělá éra vysokého školství, které se v průběhu čtvrtstoletí přetavilo do současné podoby – do uznávaného vysokoškolského pracoviště, Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. V porovnání s ostatními fakultami Vysoké školy ekonomické je sice Fakulta managementu stále ještě benjamínek, nicméně díky síle značky VŠE, díky lidem, se kterými se během své existence setkala, díky pomoci ze všech oblastí akademické obce i mimo ni je dnes taková, jaká je.

V pátek, 13. října 2017 proběhnou oficiální oslavy 25 let existence vysokoškolské výuky v Jindřichově Hradci. Oslav se zúčastní čelní představitelé Vysoké školy ekonomické a jejích součástí, zástupci města a partnerských organizací a další, pro rodinu fakulty důležité osoby a osobnosti. Budeme se těšit na přítomnost všech a pokusíme se páteční odpoledne co nejvíce zpříjemnit. Tak, jak to naše rodina umí.

Připravena bude komentovaná prohlídka budovy, která prošla v posledních letech několika fázemi rekonstrukčních úprav. Komentáře k prohlídce budou pocházet od člověka nejpovolanějšího, od Ing. Milana Špuláka, architekta, který stojí za dnešní podobou budovy fakulty. Pro ty, kteří komentovanou prohlídku nebudou z časových důvodů stíhat, máme připraveny i prohlídky komornější. Ty sice nebudou komentované, jejich návštěvníci však nepřijdou o žádné ze zákoutí budovy.

Dalším bodem programu bude vernisáž výstavy Fakulta managementu v zrcadle času. Ta bude, jako všechny fakultní výstavy, probíhat v nádherných prostorách Knihovnického a informačního centra. Výstava dokumentuje nejen vývoj místa, na němž fakulta stojí, ale i vývoj samotné knihovny, od počátků v roce 1992.

Vernisáž výstavy hudebně doprovodí jindřichohradecká ikona, „zpívající právník“ Ivo Jahelka.

Ivo Jahelka však nevystoupí pouze na vernisáži, své vystoupení bude mít i v průběhu večera. Pamětníci budou moci zavzpomínat rovněž u vystoupení bývalé studentské kapely Loosers, která se po několika letech sešla, aby mohla opět rozeznít budovu fakulty. Vystoupení i bohatý raut budou probíhat ve dvoraně fakulty. Je to ideální prostor, kde se mohou všichni hosté vzájemně setkat, zavzpomínat a pogratulovat fakultě k jejímu jubileu.

Plánovaný program

  • 16:30 – vernisáž výstavy Fakulta managementu v zrcadle času (Knihovnické a informační centrum, 3. patro)
  • 17:15 – komentovaná prohlídka budovy s architektem Ing. Milanem Špulákem a tajemníkem Fakulty managementu, Mgr. Ing. Miroslavem Malcem (prohlídka navazuje na vernisáž a zahájena bude opět v Knihovnickém a informačním centru)
  • 18:00 – slavnostní proslov rektorky VŠE, prof. Ing. Hany Machkové, CSc., děkana Fakulty managementu, doc. Ing. Vladislava Bíny, Ph.D. a starosty města Jindřichův Hradec, Ing. Stanislava Mrvky (dvorana)
  • 19:00 – vystoupení „zpívajícího právníka“, JUDr. Ivo Jahelky (aula Fakulty managementu)
  • 20:00 – koncert bývalé fakultní skupiny Loosers (dvorana)

Brány Fakulty managementu budou pro vás otevřeny již od 14:00, nicméně tento čas není nutné dodržet. Uvědomujeme si vaše pracovní vytížení i relativně velkou časovou vzdálenost součástí oslav, proto je tento čas určen spíše orientačně. V mezidobí mezi 14:00 a 16:30 budete si budete moci projít budovu, byť prozatím bez komentáře (komentovaná prohlídka viz výše v programu), krátce se občerstvit a setkat se s námi a zavzpomínat.

Vložila: MB