Přesně před 426 lety, 28. března 1592, se narodil „učitel národů“ Jan Ámos Komenský. Na jeho počest se v České republice slaví Den učitelů. Tento den udělí ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO) v Senátu Medaile MŠMT vynikajícím pedagogům. Laureáti budou oceněni za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou či uměleckou práci.

Po školském reformátorovi Komenském, absolventovi univerzity v německém Heidelbergu, zůstalo dodnes živé filozofické a zejména pedagogické dílo, které výrazně předběhlo dobu.

Prosazoval přirozenou výchovu a důležitost vyučování i v mateřském jazyce, žáci také dle jeho názoru měli v látce postupovat od lehčího ke složitějšímu. Známá jsou jeho díla Labyrint světa a ráj srdce nebo Orbis Pictus, v němž uplatnil zásadu Škola hrou (Schola Ludus).

Škola hrou však neznamená výuku hravou formou, nýbrž představu, že dramatickým vystoupením lze rozvíjet osobnost žáka a vzdělávat ho. Jde o divadelní zpracování učebnice Brána jazyků otevřená, tedy o náročné vyučování na jevišti v latině.

Světový den učitelů se začal připomínat v roce 1994, kdy jej vyhlásila OSN. Ve světě se slaví každý rok 5. října. V ČR se ale váže na osobnost Komenského, existuje u nás již od roku 1955, má tedy mnohem delší tradici.

ZDROJ

Vložila: MB