Je hodně vánočních tradic, které k této době patří, jednou z nich je pro nás i připalování a šíření plamínku z Betléma. I letos rozvezou skauti světýlko po celé České republice.

V Jindřichově Hradci bude k připálení opět den před Štědrým večerem, 23. prosince. Celá akce se koná pod mottem „Odvážně vytvářet mír“.

Šíření světla přímo z Betléma je tradice započata v roce 1986 ve studiu hornorakouského ORF v Linci. Do České republiky se pak tento novodobý vánoční zvyk dostal v roce 1989, kdy přivezli první světlo čeští exiloví skauti právě z Rakouska.

Plamínek zažehnutý v místě narození Ježíše Krista a nazvaný Světlo přátelství putuje ve speciálním bezpečnostním obalu letecky z Izraele do Lince, odkud se předává do 25 zemí světa a také institucím, například Evropskému parlamentu nebo OSN.

Vložila: MB