Úvodní stránka » Aktuality ICM Jindřichův Hradec z.s. » Čeština je i můj jazyk - 4.ročník jazykové a literární soutěže

Společnost META vyhlásila 4. ročník jazykové a literární soutěže pro žáky základních a středních škol Čeština je i můj jazyk, která je zaměřená na český jazyk jako prostředek k vzájemnému porozumění. META od roku 2004 vyvíjí aktivity na podporu pedagogů při vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem. Také podporuje tyto žáky a jejich rodiny v začleňování do vzdělávacího systému v ČR.

Vložila: MB