paticka-leto-2.png

Svůj profil na některé ze sociálních sítí má víc než polovina třináctiletých českých dětí a třetina dětí v tomto věku běžně využívá on-line nakupování. I když svými dovednostmi na internetu často předčí své rodiče, jsou děti kvůli chybějícím zkušenostem nejohroženější skupinou v kyberprostoru a často se tam stávají terčem útoku či agrese. Výsledky průzkumu v rámci projektu E-Bezpečí, do kterého se zapojilo více než 27.000 dětí, byly dnes prezentovány v Olomouci na konferenci Bezpečně online: Gramotnost v digitálním věku.

více