Podle dlouhodobých výzkumů u mladých lidí klesá občanské povědomí a zájem o aktivní participaci v občanském životě. Tvůrci projektu Ekostory.cz hledají na tuto skutečnost lék.

Zejména středním školám je určen nový dokumentární projekt Ekostory.cz, který chce poskytovat vyučujícím přitažlivý materiál pro úvahy a debaty k tématům občanské společnosti a občanské angažovanosti se studenty a studentkami.

Tvůrci projektu reagují na skutečnost, že podle dlouhodobých výzkumů u mladých lidí klesá občanské povědomí a zájem o aktivní participaci v občanském životě.
„Projekt Ekostory.cz
 nabízí učitelům přitažlivý materiál, který může studenty a studentky zaujmout a podnítit jejich aktivní občanství. Přináší skutečné a různorodé osobní příběhy občanského angažmá lidí, kteří se pokoušeli měnit svět kolem sebe k lepšímu. Smyslem je inspirativně ukázat, že změna začíná u jednotlivce, přičemž na věku nezáleží,“ vysvětluje autor projektu Ivo Bystřičan.

Jádrem projektu je dokumentární film Ekostory, jenž mapuje dějiny tuzemského ekologického hnutí a ochrany přírody v od 50. let do nedávné minulosti. Hlavním tématem filmu jsou všakformy občanské angažovanosti. Snímek dává důraz na nejrůznější způsoby občanské angažovanosti lidí, kterým záleželo na přírodě a stavu životního prostředí, ať už v období komunismu či v demokratickém státě. Jeho cílem je inspirovat těmito fenomény studenty a studentky k vlastní aktivní občanské roli. Zprostředkovává širokou škálu činností, které může ve svém životě uplatnit každý občan.

Pro lepší využitelnost je film doprovozen didaktickými listy, které učitelé mohou využít ve třídách ke společné reflexi témat po zhlédnutí filmu se svými studenty. Nabízí nejrůznější úkoly, cvičení a kolektivní hry, které umožňují zrcadlit témata občanské společnosti a roli jedince v ní interaktivním způsobem.
Pro zjednodušení práce studentů jsou k dispozici jim určené pracovní listy.

Projekt ale nabízí širší využití. Pro zájemce o téma z řad studentů, pedagogů, ale i široké veřejnosti nabízí web Ekostory.cz unikátní archiv ve filmu nepoužitých rozhovorů s desítkami nejvýznamnějších osobností ekologického hnutí a ochrany přírody, jejich medailony a dobové fotografie. Film je zdarma k dispozici online, a ke školní či veřejné nekomerční projekci jej lze jednoduše objednat přes webové rozhraní v projekční kvalitě.

Natáčení filmuse zúčastnily desítky osobností ekologického hnutí a ochrany přírody napříč republikou, od zakladatelských legend jako Otakar Leiský, statečných odborníků jako Bedřich Moldan, Václav Mezřický, Antonín Buček, průkopníků ekologického tisku jako Ivan Makásek až po porevoluční aktivisty Miroslava Patrika či Jakuba Patočku.

„Do zhruba pětačtyřicetiminutového filmu, který by odpovídal vyučovací hodině, není samozřejmě možné zařadit vše z poutavých osobních rozhovorů. Pro ty, které film a práce s ním zaujal, jsme se rozhodli dát k dispozici další inspirativní části rozhovorů a vytvořit tak ucelený pohled na vrstvu našich dějin, kterou příliš neznáme – a která přitom byla významným faktorem občanského revolučního vzepětí v roce 1989,“ doplňuje Bystřičan.

Odborné materiály pro školy vznikly za spolupráce odborníků a na základě materiálů Rady Evropy o občanském vzdělávání, film Ekostory byl vyroben za spolupráce historiků a dramaturgů.
Využívání filmu a didaktických i dalších materiálů je zcela bezplatné, web Ekostory.cz je přístupný nejširší veřejnosti. Tvůrci projektu pedagogům rovněž nabízejí účast vybraných postav filmu v diskusi se studenty.

Web projektu: www.ekostory.cz

Vložila: MB