Evropský parlament pořádá ve dnech 1. – 2. června 2018 ve Štrasburku už potřetí Evropské setkání mládeže - EYE. Díky finanční podpoře projektu v rámci vzdělávacího programu ERASMUS+ se 40 mladých lidí z jižních Čech může tohoto setkání účastnit.

Pro účastníky není předpokladem mít zvláštní znalosti. Jediným požadavkem je aktivně se dorozumět jedním ze tří hlavních jazyků akce (anglicky, francouzsky, německy).

Evropského setkání mládeže se mohou účastnit Evropané ve věku od 16 do 30 let, kteří dosáhli tohoto věku k červnu 2018. Setká se 8000 mladých lidí z EU i odjinud.

Vložila: MK