paticka-leto-2.png

INFORMAČNÍ CENTRA PRO MLÁDEŽ

Specifickou roli v systému podpory dětí a zejména mládeže hrají Informační centra pro mládež (ICM).

Jedná se o pracoviště docházkového typu, která jsou veřejně přístupná. Informace utříděné podle jednotného klíče jsou poskytovány bezplatně a anonymně, stejně jako poradenské služby. Informační centra pro mládež a jimi poskytované služby jsou určeny nejen mladé generaci, především pak neorganizovaným dětem a mládeži, ale také pracovníkům s dětmi a mládeží, pedagogům, rodičům a další široké veřejnosti.

Informační centrum pro mládež Jindřichův Hradec je akreditováno MŠMT.                kontakty

Aktualizace červenec  2020