Úvodní stránka » Aktuality ICM Jindřichův Hradec z.s. » Je povinná maturita z matematiky skutečným řešením?

Letos se psala státní maturita z matematiky stále ještě volitelně s tím, že se nabízela i druhá možnost, maturita z angličtiny. Mě se ještě povinná maturita z matematiky rovněž týkat nebude, maturantů za čtyři roky ale ano. Přesto, že se zkouška mnohým může zdát jednoduchá, výsledky minulých let ukázaly, že tento test nesloží až pětkrát více studentů než například státní maturitu z angličtiny.

Z mezinárodního šetření PISA 2015, které se zaměřuje na studenty posledního ročníku základní školy nebo na žáky odpovídajícího ročníku gymnázií, vyplývá, že matematická gramotnost v ČR se oproti minulým letům stále snižuje. Totéž se vzhledem k výsledkům z loňské maturity z matematiky dá vypozorovat i u studentů středních škol. Příčiny tohoto jevu jsou různé, povinná maturita z matematiky však neléčí systémový problém našeho školství, pouze maskuje symptomy. Deklarovaná motivace Ministerstva školství při jejím zavedení vycházela z předpokladu, že jednotný test, který definuje znalosti absolventa středního vzdělávacího stupně, přiměje učitele lépe učit. 

Implementace bohužel v našem vzdělávacím systému nefunguje a učitelům chybí jakákoliv podpora ze strany ministerstva. Povinná maturita z matematiky neléčí systémový problém našeho školství, pouze maskuje symptomy V našem částečně decentralizovaném systému zůstává na školách, aby přepracovaly takzvaný rámcový vzdělávací program tedy obsah učiva tak, aby odpovídal požadavkům CERMATu. Z definice jednotné zkoušky vyplývá, že by si tyto plány měly být velice podobné, jenomže nastává rozpor kupříkladu mezi středními odbornými školami a gymnázii. Oba typy vzdělávání jsou už z principu značně odlišné. Studenti jsou učeni jiným věcem, ale jednotná zkouška od nich očekává znalosti na podobné úrovni.

ČTĚTE VÍCE 

Vložila: MB