paticka-leto-2.png

nove_logo_400.jpg

Cíl projektu-Nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Dílčí aktivity projektu jsou výzvou pro mladé lidi, kteří chtějí pozitivně ovlivnit své okolí, posílit vzájemné porozumění místní komunity, podpořit lokální občanský rozvoj, být iniciativní a inspirovat i ostatní okolo sebe.

Projekt kontinuálně navazuje na činnost spolku v předešlém období. Je v souladu s Koncepcí podpory mládeže 2014 - 2020 a reflektuje potřeby mládeže. Základním pilířem projektu je rozvoj schopnosti mladých lidí zapojit se nezištně do dobrovolnických a solidárních aktivit a nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Projektové aktivity budou realizovány průběžně po celou dobu projektu: re-use-centrum, „Nákup před dveře“, Uklízíme Jindřichův Hradec, Doučování znevýhodněných žáků a studentů, Jazykový konverzační klub Anglického jazyka.

fotogalerie

Vyhodnocení projektu

Ukázalo se, že pro rok 2020 šlo o velmi aktuální téma. Projektové aktivity byly realizovány průběžně po celou dobu projektu, všechny však byly ovlivněny epidemií COVID. Re-use-centrum fungovalo po celé období , příjem věcí byl přerušen v době celoplošné karantény na jaře a od 13.10. do současnosti. Poptávka v měsících karantény byla vykrývána nabídkou on line zveřejněnou na webu spolku a sociálních sítích.

Aktivita „Nákup před dveře“ probíhá po celou dobu podpořeného projektu a ukázalo se, že tato činnost je v roce 2020 více než potřebná. Bylo realizováno díky dobrovolníkům při dodržení přísných hygienických opatření. Pomohli jsme celkem 43 lidem. Původně jsme plánovali pomáhat jen starším lidem s nákupy, v průběhu pandemických opatření ale dobrovolníci několikrát doručili nákup i lidem v karanténě. Primárně jsme se ale snažili pomáhat starým lidem, se kterými jsou dobrovolníci dlouhodobě v kontaktu. V jarní karanténě naši dobrovolníci také pomáhali s roznosem roušek, které šila vietnamská komunita.

Aktivita  „ Uklízíme Jindřichův Hradec“ byla v předkládaném projektu naplánována 11x v roce. Vzhledem k situaci ohledně celoplošné karantény, zavření škol a doporučení ministra zdravotnictví ČR,  se aktivita opakovala pouze 7x a v menším rozsahu, než jsme plánovali. Účastnilo se celkem 38 mladých lidí.

Doučování znevýhodněných žáků a studentů probíhalo formou face to face a v době pandemických omezení on line formou. Během letních prázdnin proběhly dva příměstské tábory „ Angličtina hravě“, které byly určeny primárně pro žáky 13-15 let,  kteří docházely na doučování průběžně  během roku. Velký zájem, který jsme nedokázali na podzim ani vykrýt, byl především v době zavření škol. Do průběžného doučování bylo zapojeno celkem 38 žáků, letních táborů se účastnilo dalších 8 dětí. Všechny aktivity byly pro děti zdarma.

Jazykový konverzační klub Anglického jazyka probíhal 1x týdně face to face a pokud to hygienická opatření nedovolila, tak on line. Konverzační kurz navštěvovalo pravidelně 7-9  účastníků. Po celou dobu projektu jsme aktualizovali webové stránky a aktivně jsme poskytovali informace o dění v regionu na sociálních sítích spolku.

 

Do projektu bylo zapojeno 12 dobrovolníků a 2 pracovníci spolku.

Projekt probíhal od 1.1.2020 do 15.11.2020. Aktivity projektu nebyly pozastaveny a plánujeme je realizovat do 31.12.2020 v souladu s nařízenými opatřeními.