Snažíme se zkvalitnit naši práci ku prospěchu vás mladých. Chceme být partnerem projektů Erasmus+, které vás tématicky nejvíce oslovují.