twitter-logo-icon-vector-22390239.jpgpaticka-leto-2.png

Přihlaste se do tradičního dlouhodobého kurzu s názvem Kritické myšlení a globální témata. 

více