paticka-leto-2.png

Přihlaste se do tradičního dlouhodobého kurzu s názvem Kritické myšlení a globální témata. 

více