paticka-leto-2.png

Podle školského zákona žákem školy přestává být žák posledního ročníku SŠ vždy nejpozději 30.6., nicméně v určitých případech uvedených v grafu má nadále status nezaopatřeného dítěte pro účely právních předpisů z oblasti sociální.