Úvodní stránka » Aktuality ICM Jindřichův Hradec z.s. » MEZINÁRODNÍ DEN PROTI KORUPCI 9.12.

Už desátým rokem připadá na 9. prosinec Mezinárodní den proti korupci. Poprvé byl vyhlášen v roce 2003 Organizací spojených národů při příležitosti otevření univerzální mezinárodní smlouvy o potírání korupce Úmluvy proti korupci k podpisu. Česká republika tuto významnou úmluvu podepsala dne 22. dubna 2005 a ratifikovala dne 29. listopadu 2013 uložením ratifikační listiny u depozitáře – generálního tajemníka OSN.

Cílem této každoroční připomínky je zvýšit povědomí veřejnosti o fenoménu korupce a informovat o možných nástrojích, kterými je možné s ním účinně bojovat. K tomu slouží také portál www.korupce.cz, na kterém jsou dostupné stěžejní informace včetně relevantních podkladů. Systematický boj s tímto negativním jevem je v České republice realizován od roku 1999, kdy byl schválen Vládní program boje proti korupci v České republice, přičemž aktuální návrhy nových opatření jsou obsaženy ve Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014.

VÍCE

Vložila: MB