paticka-leto-2.png

K dispozici máte řadu různých materiálů, které vám pomohou vytvořit plány lekcí týkajících se různých témat v oblasti spotřebitelů.
Všechny vyučovací zdroje obsahují informace a aktivity, které vám pomohou vybavit studenty znalostmi a dovednostmi potřebnými k tomu, aby se stali rozumnými spotřebiteli.
Tyto zdroje pokrývají například následující témata:
  • Kyberšikana
  • Spotřeba energie
  • Spotřebitelská volba
  • Nakupování online
Naše zdroje pro třídu budou užitečné pro všechny učitele – nabízejí řadu vyučovacích materiálů vhodných pro jakýkoli předmět a pokrývajících široké spektrum důležitých témat. Prozkoumejte nyní naši nabídku zdrojů!
vložil JK