Úvodní stránka » Aktuality ICM Jindřichův Hradec z.s. » Nechceš, aby o tvém životě rozhodovali jiní? Kandiduj!

Přeješ si ovlivňovat veřejný život ve své obci, byť třeba i trochu tápeš jak na to? Řešení je jediné – kandiduj v podzimních komunálních volbách a iniciativa Kandiduju.cz ti s tím pomůže!

Kampaň Kandiduju.cz vznikla za účelem podpory zapojení mladých lidí do komunální politiky.

S blížícími se podzimními komunálními volbami 2018 si klade za cíl upozornit na dosavadní takřka mizivou míru angažovanosti mladých v obecních zastupitelstvech. Navzdory tomuto faktu ve svém okolí pozorujeme trend rostoucího zájmu mladých angažovat se ve svých městech a obcích, kandidovat do zastupitelstev a přispět tak svou měrou ke zlepšení poměrů ve svém nejbližším okolí.

Pro nedostatek informací a jiné formy podpory však často vůbec nedojde k činům nebo dotyční kandidaturu zkusí, ale šance mají nízké. Kromě toho, dobrá vůle také není všespásná a samotný zisk mandátu zastupitele mnoho neznamená, neví-li člověk, jak s touto funkcí naložit.

Kandiduju.cz pomáhá odstranit tyto bariéry dělící odhodlání něco změnit od skutečné smysluplné participace a mladé lidi, kteří o kandidatuře uvažují, vhodně podpoří a motivuje. Mládí nevnímáme jako předpoklad, ale nemělo by být překážkou.

Na webových stránkách kandiduju.cz a na facebookovém profilu projektu najdeš informace nezbytné k základnímu porozumění fungování komunálu, tipy a rady k volbám i do začátku působení na radnici a především rozhovory se zkušenými politiky a osobnostmi napříč regiony a politickým spektrem.

ZDROJ

Vložila: MB