Úvodní stránka » Naše činnost

Hlavní činností spolku ICM Jindřichův Hradec z.s. je pravidelná celoroční činnost v oblasti práce s organizovanými i neorganizovanými dětmi a mládeží,  formální i neformální  vzdělávání mládeže i dospělých občanů ČR a EU, informační a poradenský servis mládeži a široké veřejnosti a volnočasové aktivity pro děti a mládež.

 • Akreditované Informační centrum pro mládež v Jindřichově Hradci poskytuje komplexní a aktuální informace z různých oblastí života mladých lidí nejen z Jindřichova Hradce a okolí, ale také na základě jejich požadavků a potřeb, způsobem přiměřeným jejich věku a možnostem. Informace odpovídají zásadám Evropské charty informací pro mládež. Naše ICM je akreditované pracoviště  Mšmt a je součástí české informační sítě pro mládež, kterou tvoří 42 ICM – www.ismcr.cz, tuto síť zastřešuje Národní informační centrum pro mládež www.nicm.cz. Na evropské úrovni jsme součástí organizace Eryica, která sdružuje národní informační sítě v Evropě – www.eryica.org.
 • Jazykové pobytové kurzy v Egyptě www. egyptcourse.com
  • Akreditace Evropské dobrovolné služby /hostitelská, vysílající, koordinující organizace/
  • Evropský vzdělávací program ERASMUS+ -vysílání účastníků na  projekty Erasmus+. ERASMUS+ je vzdělávací program, který Evropská unie zřídila pro mladé lidi. Jeho cílem je podnítit smysl pro aktivní evropské občanství, solidaritu a toleranci mezi mladými Evropany a zapojit je do vytváření budoucnosti unie prostřednictvím podpory a rozvoje neformálního vzdělávání.
  • Podporujeme participaci mládeže aktivitami, které posilují zájem dětí a mládeže o to, co se okolo nich děje, a děti a mládež podporují k jejich aktivní účasti na společenském dění.
  • Realizujeme aktivity naplňující:
  1. STRATEGII DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 
  2. STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY 2020
  3. KONCEPCI PODPORY MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2014 - 2020 
  4. EVROPSKOU STRATEGII PRO MLÁDEŽ
  5. EVROPSKÁ CHARTA INFORMACÍ PRO MLÁDEŽ

  Aktualizovala: JK, únor 2019