twitter-logo-icon-vector-22390239.jpgpaticka-leto-2.png

Česká rada dětí a mládeže

Děti na táborech se budou muset testovat každý týden. Česká rada dětí a mládeže spolu s Asociace dětské rekreace ČR a se Sdružením pracovníků domů dětí a mládeže ČR žádají Ministerstvo zdravotnictví České republiky o změnu pravidel pro tábory

Podmínky pro vstup na akce jsou sjednocené pro všechny typy aktivit (volnočasové aktivity, sport, kultura, ubytování apod.) což vítáme, přesto se zde objevuje podmínka, která je pro nás velmi překvapivá, a nesouhlasíme s ní.

Podmínky pro vstup na akce upravuje mimořádné opatření vlády ze dne 7. 6., které mj. stanovuje podmínky pro vstup do volnočasových aktivit, oddílových schůzek, výprav, ale i táborů:

  1. PCR test ne starší 7 dnů;
  2. Antigenní test ne starší 72 hodin;
  3. Prodělané onemocnění COVID ve lhůtě do 180 dnů;
  4. Nejméně 22 dnů po 1. dávce očkování;
  5. Potvrzení od zaměstnavatele či ze školy, že je osoba testována s negativním výsledkem;
  6. Čestné prohlášení rodičů, že je dítě testováno ve škole;
  7. Antigenní test na místě

Tyto podmínky je však nutné kontrolovat každých 7 dnů a to i v případě, že se jedná o tábor na zelené louce, kde se děti v mezičase s nikým nepotkaly. Povinnost opakovaného testování na táborech považujeme za problém a to z několika důvodů:

Již od dubna jsme byli MZ ujišťováni, že se podmínky pro letní tábory zásadně nezmění. Informace o testování dětí před akcemi jsme obdrželi, povinnost opakování testů během táborů však nikdo nezmínil. Tato nová povinnost ohlášená 3 týdny před začátkem prázdnin výrazně zkomplikuje organizaci tábora.

Finanční zátěž testování po 7 dnech ponesou rodiče nebo organizátor tábora. Je těžko představitelné, že by organizátoři dokázali přesunout děti po 7 dnech na oficiální testovací místa, kde by byly testy zdarma. V případě časově delších táborů, by děti na cestě do testovacího centra nutně musely opustit izolované místo tábořiště, což nejen ohrožuje jejich bezpečnost, ale vede i k porušování jiného vládního doporučení nenavštěvovat veřejná místa.

Ve zveřejněných pokynech pro konání letních táborů vydaných MZ dne 3. 6. je uvedeno, že se děti mají držet v homogenních skupinách. Nevidíme proto důvod k opakování testování dětí na letních táborech, pokud s nikým nepřijdou do kontaktu. Opakování testování chápeme jako oprávněné tam, kde dochází ke kontaktu s veřejností.

Testování přímo na táborech pomocí samotestů bude nejen finančně, ale i organizačně velmi náročné. U menších táborů v lese se jeví samotesty jako neopodstatněné, u táborů, kterých se účastní několik stovek dětí je samotestování otázkou mnoha hodin, které zasáhnou do programu.

 

Junák - český skaut

 

Nečekané překvapení od Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Podle dnes zveřejněných opatření se děti na letních táborech budou muset testovat nejen před začátkem (to je v pořádku a bylo to známé předem), ale znovu po 7 dnech (a 14 dnech). Ministerstvo to oznamuje pouhé 3 týdny před zahájením táborů.

Za 2 měsíce komunikace s Ministerstvem zdravotnictví nebylo přetestování v průběhu táborů zmíněno ani jednou, ani jako teoretická možnost. Příprava táborů trvá dobrovolníkům mnoho měsíců. Tábory už často mají uzavřené rozpočty, rodiče uhradili poplatky a podepsali přihlášky.

Dnes zveřejněné nařízení má jen špatná řešení. Stát takto rodičům zvyšuje cenu tábora, bez jakéhokoli varování předem. Činí tak jednoznačně pozdě a zároveň vystavuje táborové vedoucí nutnosti realizovat testy po 7 (a 14) dnech bez přítomnosti rodičů dětí.

Případně tábory nemusí za testy utrácet (nevybrané!) peníze v lékárnách, ale mohou vyrazit vlakem do testovacího místa v nejbližší obci. To ale stát svými opatřeními zakazuje, táborům totiž fakticky nařizuje izolaci od okolního světa a udržování homogenních skupin.

Skautských táborů chystáme přes tisíc. Měsíce usiluje Česká rada dětí a mládeže i Junák - český skaut o včasná opatření. Když jsou tato nyní vydána, jsou v nich nikdy nediskutovaná opatření. Nerozumíme tomu, proč stát takto tisícům dobrovolníkům komplikuje jejich službu společnosti.

Pevně věříme, že Ministerstvo zdravotnictví ještě přehodnotí svůj postoj a děkujeme za Vaši podporu a zájem. #skaut