Úvodní stránka » Aktuality ICM Jindřichův Hradec z.s. » Přijímačky na střední školy

Jednou z podmínek úspěšného studia na střední odborné škole či gymnáziu je výběr správné školy. Celkový počet podaných přihlášek na SŠ (maturitní i nematuritní obory) již přesáhl 200 tisíc, několik let se zvyšuje asi o pět tisíc každý rok. Přihlášky lze letos podávat do 1. března – kromě uměleckých škol s talentovou zkouškou, kde se musely podat do konce listopadu.

„Velký počet přihlášek je dán nejen tím, že každý může podat dvě, ale i tím, že asi šest tisíc nepřijatých do oborů s talentovou zkouškou se poté přihlašuje na školy bez těchto zkoušek,“ vysvětlil pro Novinky analytik Jiří Vojtěch z Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV).

Dlouhodobý zájem o obor

Jak zvýšit šanci na přijetí? To lze podle Vojtěcha především výběrem vhodného oboru a školy, důležitý je i zájem o obor a dobrá příprava nejen v posledním roce před přijímací zkouškou.

„K maturitním oborům je příprava náročnější než do prakticky zaměřeného vyučení. Při rozhodování jsou vždy nezbytné informace – co střední školy nabízejí a jaké mají podmínky pro přijetí,“ uvedl Vojtěch.

Vlastní přípravě na zkoušky je nutné věnovat dostatek času. „Řada škol organizuje takzvané zkoušky nanečisto, kde je možné poznat prostředí dané školy a také si ověřit znalosti a získat obratnost při řešení mnohdy nezvyklých úkolů,“ připomněl. Novinky o jednom příkladu přijímaček nanečisto psaly. 

Také je vhodné se seznámit se zadáním pro přijímací zkoušky, ilustrační testy lze získat zde. Nebo vyzkoušet cvičné testy, které zajišťuje kupříkladu společnost Scio.

Ivana Eliášková z Centra kariérového poradenství NÚV poskytla Novinkám rady pro uchazeče, jak si vhodnou školu vybrat.

1) Zamysli se nad sebou – kdo jsi, co očekáváš, co umíš i co ti nejde
Najdi si čas a objevuj své přednosti, schopnosti, vlohy, zájmy, ale i nedostatky a slabá místa. Pak je porovnej s požadavky pro studium i povolání. Přemýšlej o svých studijních výsledcích, jak přistupuješ k učení, jak si poradíš, když něčemu nerozumíš, jestli tě víc baví praktická činnost. Hledej příčiny svých potíží při učení.
2) Promluv si o svých záměrech s nejbližšími
Názor okolí může být jiný než tvůj, ale získáš cennou zpětnou vazbu a podněty k přemýšlení, co podniknout nebo udělat jinak, aby se tvůj sen splnil.
3) Vytvoř si seznam zajímavých oborů
Informace k tomuto kroku jsou k dispozici zde.
4) Povolání – co bys dělal, kdybys byl…

Pozoruj lidi kolem sebe – kdo co dělá a jestli by tě to bavilo. Přitom si všímej i detailů a posuzuj, co z toho ti je blízké. Požádej o pomoc rodiče. Mysli přitom na sebe a srovnej si, jestli požadované vzdělání a dovednosti u povolání, které tě zaujme, odpovídají tvým možnostem.

ČTĚTE VÍCE

Vložila: MB