twitter-logo-icon-vector-22390239.jpgpaticka-leto-2.png

Ve čtvrtek 5.12. a sobotu 7.12. proběhly dvě závěrečná setkání v rámci uzavření partnerských projektů ERASMUS+ ICM Jindřichův Hradec z.s. " Play-In The Gamification Process" spolu s "Routes of our Future". První setkání proběhlo na dvou místech v Karviné, nejdřív v prostorách vyhrazeným mládežnickému parlamentu a poté v letním kině Karviná, kde se právě v těchto momentech otevírá nová moderní kulturní kavárna " Backstage Dokořán" s promítacím plátnem, kvalitní audiotechnikou a pódiem. Druhé setkání proběhlo v centru Ostravy v kulturním Centru PANT, což je také kulturní kavárna, která má k dispozici promítací plátno, audiotechniku a pódium.
Na setkáních jsme společně shrnuli průběh našeho projektu, seznámili jsme návštěvníky s myšlenkou a implementací obou projektů. Projednával se koncept "gamification", nové metody obeznamování širšího obecenstva z řad mládeže heslem "škola hrou", přičemž jim byla lépe přiblížena aktuální situace uprchlické krize, jednotlivé proudy migrace z Afghánistánu, Afriky a Sýrie. Poté se projednával druhý projekt, tedy konkrétně cesta z Milána do Prahy na kolech. Dále jsme diskutovali o Evropské Unii a o průběhu posledních eurovoleb. Ke konci setkání jsme zhlédli krátký 25 minutový dokumentární film z druhého projektu.
Setkání bylo velmi přínosné pro obě strany, jak pro nás, jelikož jsme měli možnost poslechnout si cennou zpětnou vazbu, ale stejně tak i pro diváky, kteří se dozvěděli více o projektech Erasmus+.