Úvodní stránka » Aktuality ICM Jindřichův Hradec z.s. » Projekt Evropské komise YOUTHWIKI

Zajímá vás, jak je v jednotlivých státech v Evropě podporované dobrovolnictví mládeže nebo její účast na veřejném životě? 

Nebo kolik a jak se investuje do práce s mládeží? Nebo co vlastně státy pro mladé lidi dělají a jak? Navštivte novou "Youthwiki" a udělejte si obrázek sami!

Youthwiki je on-line encyklopedií národních politik mládeže. Platforma je masivní databází národních struktur, politik a aktivit na podporu mladých lidí ze strany státu a veřejných aktérů (nevládním organizacím dětí a mládeže se tak věnuje jen v dílčích otázkách). Pokrývá osm hlavních oblastí evropské spolupráce v oblasti mládeže na léta 2010–2018: vzdělávání a odborná příprava, zaměstnanost a podnikavost, zdraví a blahobyt, účast na společenském a politickém dění, dobrovolnické aktivity, sociální začleňování, mládež a svět, kreativita a kultura tak, jak jsou koordinovány v rámci Evropské strategie mládeže na toto období.

V České republice zodpovídá za obsah Analytická sekce České rady dětí a mládeže, a to dle instrukcí a pokynů Evropské komise. Příspěvek ČRDM do Youthwiki v tuto chvíli čítá takřka tři čtvrtě milionu písmenek, takřka 115 000 slov a čerpal z více než 50 stránek seřazených veřejných oficiálních zdrojů – politických strategií, dokumentů, dotačních programů, výročních zpráv, odborné literatury, statistik, webů veřejných institucí Hlavním autorem je Mgr. Jan Husák a na dílčích částech se podílelo dalších pět spolupracovníků ČRDM. Podobně se postupovalo i v ostatních evropských státech.

Youthwiki je živou encyklopedií, která bude pravidelně aktualizována a dále rozšiřována dle potřeb EU a členských států.

Vložila: MB