Rámcové vzdělávací programy (RVP, dříve osnovy), podle kterých si školy sestavují rozvrhy, projdou revizí. Ministerstvo školství proto kvůli těmto úpravám všeobecného vzdělávání od mateřských po střední školy ustanovilo odborné skupiny. Resort nyní Novinkám poskytl seznam jejich členů. Větší změny tak přijdou po zhruba 15 letech.

„Nemáme problém se zveřejněním jmen. Chceme být otevření jak v diskuzi, tak i v tomto ohledu,“ sdělila na dotaz Novinek nová tisková mluvčí MŠMT Aneta Lednová.

Už v červencovém rozhovoru pro Právo ministr školství Robert Plaga (ANO) zmínil, že by mělo dojít k jistému provzdušnění RVP.

„Bohužel představy řady odborníků o revizi jsou: ještě by tam měla být kvadratická rovnice taková a maková… A dál to nafukovat. Nepřidával bych tam další a další znalosti, které si studenti mají natlačit do hlav. Zároveň bychom je ale neměli učit jen kompetence a Wikipedii. Musí to být kombinace obojího. Kritické myšlení spočívá v tom, že umím pracovat s informacemi. K tomu ale musím mít nějaké penzum znalostí,“ prohlásil.

Inovovat zejména střední odborné školství

Jaký je tedy hlavní účel změn? „Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) pracuje dle zadání MŠMT na přípravě revizí RVP pro všeobecné a odborné vzdělávání. Změny se dotknou života škol, jejich učitelů, žáků i rodičů. Nyní připravované úpravy přicházejí po 15 letech, kdy byl systém školních a rámcových vzdělávacích programů zaveden,“ řekla Novinkám Markéta Růžičková z NÚV.

Vzdělávací programy pro základní školy, podle nějž své školní programy připravuje asi 4000 ZŠ, prošly od svého schválení mnoha úpravami. Většinou přibývala nová témata.

„Programy pro střední odborné školy, jichž je v ČR asi 1300, se naopak téměř neměnily. Po takové době je třeba ze vzdělávacích programů vše zastaralé inovovat. A naopak doplnit to, co je a bude důležité v pracovním životě i dalším studiu,“ vysvětlila Růžičková.

Na úpravách pro jednotlivé vzdělávací oblasti i skupiny oborů pracuje v NÚV 43 pracovních skupin. V nich se potkávají odborníci společně s učiteli, vysokoškolskými pedagogy, zástupci neziskových organizací, školských asociací i zaměstnavatelé. Každý návrh na úpravu má projít několika koly připomínek, než se předloží k veřejnému připomínkování na Metodickém portálu RVP.

NÚV též průběžně na webu zveřejňuje i jména svých externích spolupracovníků, tedy lidí mimo zmíněné odborné skupiny – podle toho, jak dané osoby postupně se zveřejněním svého jména souhlasí.

Pestrá skladba členů

Členové odborných skupin jsou ze všemožných tuzemských vzdělávacích institucí. Zastoupeni jsou lidé jak z mateřských a základních, tak i z vysokých škol a univerzit, stejně tak přímo z NÚV nebo České školní inspekce (ČŠI).

Jde mimo jiné o Masarykovu univerzitu v Brně či Univerzitu Karlovu v Praze (nemálo Filozofická i Matematicko-fyzikální fakulta), dále o Univerzitu Palackého v Olomouci, Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem nebo o Technickou univerzitu Liberec.

Najdeme zde také zástupce z 11. ZŠ Plzeň, SOŠ na pražském Jarově či gymnázia Na Zatlance rovněž v hlavním městě. O výuce historie budou přemýšlet i členové Asociace učitelů dějepisu. Nechybí kupříkladu ani odborníci ze společnosti Scio, vzdělávacího centra Tereza či z několika ministerstev.

ZDROJ

Vložila: MB