twitter-logo-icon-vector-22390239.jpgpaticka-leto-2.png                                                                                                                                                      youtubeicon.png                                                                                                                                                   

Termín semináře je ve čtvrtek 20. října 2022, v čase od 10:00 do 15:30 hodin, v prostorách Školícího centra České Budějovice.
V rámci semináře se dozvíte, jaké jsou možnosti výjezdů do zahraničí a v případě, že máte nápad na vlastní projekt, o jaké typy projektů (mezinárodních i národních) můžete žádat:
Mezinárodní setkání mládeže
Mobility pracovníků s mládeží
Projekty participace k zapojení mládeže do veřejného života (i národní úroveň)
Solidární projekty (národní úroveň)
Dobrovolnictví
DiscoverEU – cesta po Evropě pro každého 18letého
Součástí programu bude workshop na téma virtuální závislosti – zvláštní pozornost bude věnována problematice závislosti na internetu (netolismu) ve vztahu k sociálním sítím, on-line počítačovým hrám a manipulacím v kyberprostoru.
Na seminář je možné se přihlásit do 18. října zde https://dzs.attendu.cz/r/sBNa2yiL7pGlmTfflsJt?lang=en, seminář je zdarma včetně občerstvení.
Bližší informace k semináři „Příležitosti programu Erasmus+ sektor neformálního vzdělávání" naleznete na webu Domu zahraniční spolupráce https://www.dzs.cz/.../mladez-prilezitosti-programu....