V průměru dostane každý občan za svůj život 4x krevní transfúzi a 12x preparát vyrobený z krve! Právě na Vašem pochopení závisí životy druhých. Možná již dnes či zítra bude právě Vaší krve potřeba.

Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou a stále rostoucí roli. Nelze ji uměle vyrobit.

Je třeba například při:

  • ».těžkých úrazech,
  • ».řadě operací (zejména plicní, cévní, ortopedické, transplantace),
  • ».léčbě otrav,

ale i celoživotně ­ jsou na ni odkázání např.:

  • » lidé léčení umělou ledvinou
  • » lide se zhoubnými nemocemi krve,

léky z krve vyrobené jsou nezbytně nutné pro:

  • » nemocné s poruchami srážlivosti (např. hemofilici)
  • » léčbu poruch obranyschopnosti,
  • » léčbu popálenin

a v řadě dalších situací... S rozvojem dalších léčebných metod roste stále i potřeba krve získávané od dárců.

KDO MŮŽE DAROVAT?

Vložila: MB