Úvodní stránka » Stáže

STÁŽE V ČR

STÁŽE VE FIRMÁCH

národní katalog nabídek stáží ve firmách po celé ČR v různých odvětvích

CESTA PRO MLADÉ

Projektem Cesta pro mladé chce propojovat studenty a firmy, podporovat jejich silné stránky, vytvářet mezi nimi kontakty a v neposlední řadě dát oběma stranám šanci – firmám vybrat si nového kolegu a studentům zažít pár měsíců jinak a pohybovat se tak v oboru, který studují a který je baví

JOBS.CZ - ABSOLVENTI VŠ

nabídky pracovních pozic a užitečných informací pro absolventy na známém portálu Jobs.cz

IBM SMART UNIVERSITY

facebooková stránka nabízející možnosti stáží ve firmě IBM a aktuální informace o dění v IBM týkající se vzdělávání

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA

ČRA je státní implementační agentura české zahraniční rozvojové spolupráce, vypisující výběrové řízení na šestiměsíční stáž dvakrát ročně

FÓRUM PRO ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI

platforma FORS sdružující české nevládní neziskové organizace, která pravidelně hledá stážisty na různé pozice

FORUM 2000

organizace, založená Václavem Havlem, pořádající hlavně každoroční konferenci Forum 2000, shání dobrovolníky a stážisty během celého roku

STÁŽE V ZAHRANIČÍ

ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS

program Erasmus pro mladé podnikatele pomáhá začínajícím evropským podnikatelům nabýt znalostí potřebných k zahájení úspěšného provozování malého podniku v Evropě, noví podnikatelé se setkávají a vyměňují si znalosti a nápady pro podnikání se zkušeným podnikatelem, u něhož žijí a s nímž spolupracují po dobu 1 až 6 měsíců, pobyt částečně financuje Evropská komise

ECO JOBS

webová databáze, kde lze najít dobrovolnické aktivity, workcampy, projekty, ale také pracovní stáže v rámci Evropské unie

CZECH US

stáže a studium v USA, Číně, Dánsku, Holandsku, Velké Británii a dalších zemí, ale také jazykové pobyty a vzdělávání

CIEE

díky této organizaci si můžete zařídit pracovní stáž v prestižních ekonomických firmách ve Spojených státech, zlepši si angličtinu a nakopni svou kariéru právě za velkou louží

IAESTE

mezinárodní organizace IAESTE zajišťuje zahraniční stáže pro studenty technických vysokých škol. Přispívá tak k rozvoji odborných znalostí studentů, porozumění mezi národy i odstranění rozdílů v technické vyspělosti jednotlivých zemí

STAZE

cílem webu Stáže je poskytovat kompletní a aktuální informace týkající se stáží, odborných praxí, možností spolupráce na bakalářské/diplomové práci, trainee programů, studijních i pracovních zahraničních pobytů, stipendijních programů a dalších příležitostech, které studentům vysokých škol umožňují získat zkušenosti nad rámec běžného studia

EUROPE INTERSHIP

tato internetová stránka umožňuje najít studentům pracovní místa u potencionálního zaměstnavatele a naopak

EVROPSKÝ PARLAMENT

Evropský parlament nabízí několik druhů stáží v rámci svého generálního sekretariátu, a poskytuje tak možnost odborného vzdělávání i možnost dovědět se něco víc o tom, co Evropský parlament je a čím se zabývá

AIESEC

Aiesec je mezinárodní studentská organizace, která studentům zprostředkovává praxi formou zahraniční stáže nebo práci v organizaci

NASTÁŽ.CZ

aktualizovala: Michaela Babická, září 2017