twitter-logo-icon-vector-22390239.jpgpaticka-leto-2.png

Evropská komise vyhlašuje online veřejnou konzultaci na téma Evropský klimatický pakt.Cílem Paktu je zapojit občany a komunity do činností v zájmu ochrany klimatu a životního prostředí.V rámci konzultace můžeš sdílet svoje názory a nápady týkající se klimatické změny nebo přispět k výměně zkušeností.Výsledek bude využit k úpravám klimatického paktu před jeho letošním spuštěním.