twitter-logo-icon-vector-22390239.jpgpaticka-leto-2.png                                                                                                                                                      youtubeicon.png                                                                                                                                                   

Projekt "VOTE" plánuje skupina mladých lidí za podpory zkušeného kouče. Tímto projektem chceme poskytnout našim vrstevníkům možnost, aby se učili, jak se zapojit do občanské společnosti a pochopili význam věty " Každá demokracie potřebuje aktivní občany" . Zároveň se chceme naučit novým věcem mimo školní lavice. V říjnu se uskuteční volby do PS ČR a někteří mladí lidé budou moci poprvé v životě vhodit svůj hlas do volební urny. Očekává se schválení nového volebního zákona a mladé lidi z naší komunity a našeho okolí, pronásleduje nejistota, zda se my i naši kamarádi dokážeme orientovat v zákoně, volebních programech polititických stran a mediální předvolební "válce". Pandemie ovlivnila životy všech, nás mladých se ale dotkla nejvíce. Je jasné, že každá vláda, která po volbách vznikne, bude muset prosadit řadu nepopulárních opatření. Převáži-li populismus nad odpovědností, nastanou ještě větší problémy, než má Česká republika nyní. Klademe si otázky: Najdou v sobě politici odvahu a zodpovědnost? Dokaží jejich rozhodnutí mladí lidé pochopit? Mladí lidé nechtějí stát stranou, jde o jejich budoucnost , je potřeba zvolit si ty správné politiky, kteří budou naši budoucnost v PS ČR vytvářet. Hlavní cíl projektu: Motivovat prvovoliče k účasti ve volbách do PS ČR , vyhodnocovat předvolební sliby politiků a podpořit mladé lidi, aby byli kritickými a odpovědnými uživateli a šiřiteli informací.

Projekt " VOTE" umožní mladým lidem odpovědět si na otázky:

1. Co je to volební právo?

2. Proč by měli svého práva využít?

3. Proč jsou volby do PS důležité?

4. Jak se orientovat ve volebním programu seskupení volených do PS?

5. Kde volit a jak to probíhá?

6. Jaký je vliv médií před volbami?

7. Jak oslovit politiky a diskutovat s nimi?

8. Jak monitorovat plnění slibů
politiků po volbách?

9. Proč je dobré být aktivním občanem a jak to udělat v praxi?

Projekt probíhá od 1.8.2021 do 1.12.2022