paticka-leto-2.png

České vysoké školy v posledních letech výrazněji obměňují svou nabídku technických oborů. Reagují na celospolečenskou potřebu, která souvisí s novými vědeckými poznatky, rychlým vývojem informačních technologií a trendem digitalizace. Podíl lidí, kteří technické vědy studují, je nyní stabilní a pohybuje se kolem 22 procent všech posluchačů na VŠ. K nejoblíbenějším oborům patří informatika a strojírenství, klesá ale zájem o stavebnictví.

vícevložil JK