Úvodní stránka » Aktuality ICM Jindřichův Hradec z.s. » Výstava DESIGN.S aneb design z rukou studentů
Studentům a začínajícím designérům dává šanci bienále produktového designu s názvem DESIGN.S. Technického muzea v Brně. Do mezinárodní přehlídky se může přihlásit každý, kdo studuje tento obor na vysoké, ale i střední škole. Jeho práci posoudí odborná komise a pokud si to zaslouží, postoupí student/tka se svým návrhem do dalšího kola, odkud vede přímá cesta k vystavení díla nebo návrhu. A pozor, přestože je bienále nesoutěžní přehlídkou, mají spolupořadatelé či donátoři možnost vybrat si ten, podle jejich uvážení nejlepší, a věnovat jim svou cenu - odměnu.

Letos se bienále koná potřetí. Společně s Technickým muzeem v Brně se na přehlídce podílí vysoké školy ČR i SR (Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Fakulta architektury VUT v Brně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě, Západočeská univerzita v Plzni a Slovenská technická univerzita v Bratislavě). Po oba předchozí ročníky se hlásili také studenti ze zahraničí. Letos poprvé překročilo bienále evropské hranice. V tomto roce vás již můžeme pozvat "jen" k prohlídce nápadů nastupující generace designérů - výstava DESIGN.S je přístupná od 26.6. do 16.9. 2018 v prostorách muzea. Ale pokud byste se chtěli zúčastnit přespříští rok a budete ještě studovat či budete čerství absolventi oboru design anebo příbuzných oborů, můžete se zúčastnit na podzim roku 2019, kdy už se zájemci mají možnost hlásit.

"Bienále DESIGN.S se zaměřuje zejména na průmyslový a produktový design, a to od návrhů stavebních strojů přes dopravní prostředky až po domácí techniku, šperky a módu. Jeho záměrem je  představit to nejlepší ze současného studentského designu a pomoci tak studentům navázat kontakty s komerčním sektorem, s firmami a zadavateli, kteří mohou v budoucnu jejich talentu a invence využít," říká členka odborné komise a jedna z autorů výstavy Klára Šikulová.

Součástí letošní výstavy DESING.S budou ještě dvě výstavy - výstava diplomových prací Odboru průmyslového designu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a Design v pohybu, Pohyb v designu 2015 -2020.

ZDROJ

Vložila: MB