Úvodní stránka » Vzdělávání

STUDIUM V ČR

IPORTÁL

Česká školní inspekce spustila informační portál, na kterém si mohou zájemci najít souhrnné informace o školách, které jsou zapsané ve školském rejstříku

všichni zájemci, a zejména pak žáci a jejich rodiče, tak dostanou možnost dohledat vyhovující školu v rozsáhlé síti podle preferovaných parametrů na jednom místě

VYSOKÉ ŠKOLY

databáze vysokých škol, studijních oborů, kalendář dnů otevřených dveří a další užitečné informace

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY VYSOKÝCH ŠKOL

STIPENDIA PRO ROMSKÉ STUDENTY

podpora romských studentů při studiu na vysokých školách

SEZNAM ŠKOL

databáze škol s recenzemi a diskusemi

VEJŠKA

tipy, rady a články o tématu studia na vysokých školách, odkazy na užitečné weby a zdroje

FAIR LIST

seznam jazykových škol a dalších jazykových učitelů, jejich recenze a hodnocení

BURZA UČEBNIC

možnost koupit a prodat učebnice a skripta všech oborů

WIKISKRIPTA

sripta pro studenty českých a slovenských  lékařských fakult

SMALLEREARTH

kvalitní zdroj pro studenty ohledně doučování

STUDIUM V ZAHRANIČÍ

AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

komplexní přehled bilaterálních smluv a stipendijních příležitostí pro české studenty

EAST CHANCE

databáze stipendií, grantů a dalších příležitostí ke studiu v zahraničí, konference a stáže

CEEPUS

evropský program pro podporu mobilit vysokoškolských studentů

ERASMUS+

nový program Evropské unie zahrnijící dřívější Erasmus, Erasmus Mundus a další programy

STUDY ABROAD

databáze studijních programů a stáží po celém světě

INTERNATIONAL SCHOLARSHIP

vyhledávač stipendií podle oborů, místa a stupně studia

MLADIINFO.EU

aktuální nabídky stipendií a nabídek vzdělávání na celém světě

STUDYPORTALS

vyhledávač aktuálních nabídek a tipů podle vaší aktuální úrovně studia

NADACE MARTINY A TOMÁŠE KRSKOVÝCH

nadace podporující studium technických oborů, politologii, ekonomie, přírodních věd a historie na světově proslulých universitách

VZDĚLÁVACÍ NADACE JANA HUSA

podpora neaplikovaných humanitní, společenskovědních a příbuzných oborů, začínajících vysokoškolských pedagogů a vědců, ale i středoškoláků

NADACE "NADÁNÍ JOSEFA, MARIE A ZDEŇKY HLÁVKOVÝCH"

možnost žádat o podporu na dlouhodobý studijní nebo vědecký pobyt v zahraničí nebo na umělecký projekt

NADACE ZDEŇKA BAKALY

stipendia pro cílevědomé středoškolské i vysokoškolské studenty podporující libovolné studium v zahraničí

MELLONOVA NADACE

stipendia pro mladé vědce ze střední Evropy umožňující studium na jednom ze 17 vybraných institutů

UNESCO

agentura OSN pro vzdělání, vědu a kulturu vypisuje ve spolupráci s firmami nebo konkrétními zeměmi řadu stipendií

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

informace o možnostech stipendií v Kanadě, Německu, Francii nebo zemích Vyšehradské čtyřky

VIŠEGRÁDSKÝ FOND

stipendia pro magisterský a vyšší stupeň studia v zemích Višegrádské čtyřky

COPERNICUS

stipendijní program pro studium v Německu

FULLBRIGHT

prestižní stipendia umožňující studium nebo vědeckou činnost v USA ve všech oborech

ROTARY

sdružení podporující studenty prostřednictvím svých klubů a poskytující stipendia na studium v oblasti mírových studií

FRANCOUZSKÝ INSTITUT

stipendium pro studium nebo výzkum ve Francii můžete získat prostřednictvím Francouzského institutu

NĚMECKÉ VELVYSLANECTVÍ

databázi stipendií na studijní programy v Německu najdete na webu německého velvyslanectví v Praze v sekci Kultura a vzdělání

STUDY IN SWEDEN

STUDY IN FINLAND

STUDY IN DENMARK

STUDY IN SPAIN

STUDY IN ESTONIA

STUDY IN LATVIA

STUDY IN LITHUNIA

STUDY IN HOLLAND

STUDY IN BELGIUM

Aktualizovala: Michaela Babická, září 2017