Úvodní stránka » Stáhnout » Přihláška na projekt ERASMUS+

Přihláška na projekt ERASMUS+

Přihlášky a informace  - projekty ERASMUS+ ke stažení

Řádně si přečti přihlášku a informace o projektu. Upozornění - účastník projektu si musí zaplatit dopravu / bus, letenka/, která je mu proplacena po projektu do výše, která je uvedena v propozicích projektu. Cestovné proplácí organizace, která projekt pořádá, ICM Jindřichův Hradec je partnerem projektu.

Výše administračního  poplatku / 0 -1000 Kč / pro účastníka je uvedena v přihlášce. Poplatek hradí pouze vybraní účastníci do projektu.

Eventbees

23. - 30.10 2017, Vinkovci, Croatia / přihlašování do 20.8.2017

infopack

1.8.2017 |Souborů: 1