twitter-logo-icon-vector-22390239.jpgpaticka-leto-2.png                                                                                                                                                      youtubeicon.png                                                                                                                                                   

INFORMAČNÍ CENTRA PRO MLÁDEŽ

Specifickou roli v systému podpory dětí a zejména mládeže hrají Informační centra pro mládež (ICM).

Jedná se o pracoviště docházkového typu, která jsou veřejně přístupná. Informace utříděné podle jednotného klíče jsou poskytovány bezplatně a anonymně, stejně jako poradenské služby. Informační centra pro mládež a jimi poskytované služby jsou určeny nejen mladé generaci, především pak neorganizovaným dětem a mládeži, ale také pracovníkům s dětmi a mládeží, pedagogům, rodičům a další široké veřejnosti.

fotogalerie volnočasové aktivity

Nabídka pro neziskové organizace

              kontakty

Aktualizace říjen 2023