twitter-logo-icon-vector-22390239.jpgpaticka-leto-2.png                                                                                                                                                      youtubeicon.png                                                                                                                                                   

Grant Evropského parlamentu, 1.9.2023 – 31.5.2024

Projekt zvýší povědomí občanů České republiky, především však mladých lidí a pracovníků s mládeží, o roli a demokratických hodnotách EU obecně, o poslání EP, jeho činnosti a pravomocích a objasní důležitost zapojit se do hlasování v nadcházejících volbách do EP v roce 2024. Zároveň seznamuje mladé lidi a pracovníky s mládeží s existencí komunity together.eu a motivuje je k zapojení se do její činnosti. Pomocí informační kampaně na sociálních sítích, školách a v neziskových organizacích, workshopů, prezentací, besed, sportovní akce a účasti na akcích jiných subjektů, které plánujeme v průběhu projektu uskutečnit, se zvýší motivace mladých lidí účastnit se voleb do EP, zvýší se motivace pracovníků s mládeží podporovat občanské kompetence a kritické myšlení mladých lidi a zvýší se počet organizací pracujících s mládeží v České republice, které budou chtít svými aktivitami rozvoj těchto kompetencí podpořit. Projektové aktivity budou nestranné, objektivní a možnost zapojit se budou mít i mladí lidé s euroskeptickými postoji a kandidáti do EP s různými postoji. Náš projekt zvýší povědomí mladých lidí, ale i veřejnosti o úloze EP a motivuje voliče k účasti ve volbách do EP 2024. Náš projekt využívá komunikační kanály a metody neformálního vzdělávání, které umožní naplnění prioritních komunikačních témat EP. Naším cílem je vytvořit spojení mezi obecnými prioritami EP i specifickými prioritami, které souvisí s volbami do EP 2024 a naším projektem. Námi plánované aktivity toto spojení vytvoří. Zaměřujeme se na vzdělávací aktivity, jako jsou workshopy, prezentace, on line kampaň nebo osvětové materiály, které pomáhají informovat mladé lidi, pracovníky s mládeží i veřejnost o důležitosti voleb, jejich průběhu, politických stranách a kandidátech. Po nastartování informační kampaně EP EE24 začleníme tuto kampaň do naší on line informační kampaně a budeme sdílet příspěvky na našich sociálních sítích. Počítáme rovněž se sdílením příspěvků informační kampaně, kterou bude realizovat vláda ČR a organizace zastupující a propagující EU v ČR. Součástí všech aktivit našeho projektu je motivovat mladé lidi k registraci na Together.eu a aktivní participaci v této komunitě. Všechny naše výstupy budeme na této platformě sdílet.

Pokud se chceš do projektu zapojit napiš na mail project(zavináč)icmjh.cz, do předmětu mailu napiš název projektu.