twitter-logo-icon-vector-22390239.jpgpaticka-leto-2.png                                                                                                                                                      youtubeicon.png                                                                                                                                                   

Malý Ratmírov 9.-20.6.2023

Projekt odbourává předsudky mladých lidí, že participační projekt a zapojení se do dění občanské společnosti je nuda a nepřináší jim žádný prospěch. Zároveň pomůže zapojeným organizacím a jejich komunitě ,prostřednictvím účastníků projektu, podpořit potenciál mladých lidí podílet se na řešení problémů, které se jich
bezprostředně týkají, formou pořádání participačních aktivit a účasti na nich. 
Hlavním cílem projektu je posilovat evropské hodnoty a bořit předsudky a stereotypy, související se zapojením mladých lidí do účasti na demokratickém životě a sociální a občanské společnosti .
Vedlejší cíle: zajistit podmínky účasti znevýhodněných účastníků mobility, podpořit mezikulturní dialog a učení , posílit pocit evropanství, rozvíjet dovednosti a občanské postoje mladých lidí a jejich schopnost a motivaci organizovat a účastnit se participačních aktivit.
Projekt je v souladu s prioritami vzdělávacího programu Erasmus+ a splňuje Standarty kvality programu Erasmus+ pro mládež.

Partnerství mobility mládeže tvoří 7 neziskových organizací a jedna neformální skupina mladých lidí . Projekt se uskuteční v České republice. Projektu se bude účastnit 32 mladých lidí, kteří jsou motivováni odbourat zažité stereotipy související se zapojením mladých lidí do účasti na demokratickém životě a sociální a občanské společnosti. Projekt počítá se zapojením znevýhodněných mladých lidí. Podporu účastníkům poskytne vedle organizátorů a vysílající organizace také 8 lídrů a facilitátor projektu.

Účastníci pochopí nutnost zapojení mládeže do řešení otázek, které se jich bezprostředně týkají v širších souvislostech. Zlepší si schopnosti kritického myšlení, komunikaci v angličtině, schopnost pracovat v mezinárodním týmu, schopnost sebereflexe, schopnost myslet a jednat kreativně. Zároveň si zlepší schopnosti naslouchat ,diskutovat a argumentovat, rozvinou schopnosti empatie ke znevýhodněným účastníkům. Naučí se prezentovat své výsledky učení. Účastníci posílí pocit evropské sounáležitosti a seznámí se s příležitostmi, které jim vzdělávací program Erasmus+ nabízí. Účastníci budou motivováni spolupodílet se na organizaci participačních projektů pro mladé lidi za podpory své vysílající organizace. Dopad projektu je měřitelný a udržitelný.