twitter-logo-icon-vector-22390239.jpgpaticka-leto-2.png                                                                                                                                                      youtubeicon.png                                                                                                                                                   

Jednou z priorit ICM Jindřichův Hradec z.s.  je účast, příprava a realizace projektů v rámci evropských i národních  vzdělávacích programů. 

Spravujeme fb stránky

ICM Jindřichův Hradec z.s.

Informační centrum pro mládež Jindřichův Hradec

Aktuální projekty Erasmus+

ESC Czech Republic

Účast na všech projektových akcích spolku je dobrovolná a účastník zasláním přihlášky souhlasí s podmínkami uvedenými v přihlášce. Zaměstnanci a dobrovolníci spolku dodržují Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Vybraní účastníci projektu hradí příspěvek na činnost spolku ve výši 600 Kč. Pokrývají se tím náklady vznikající v souvislosti s administrací, koordinací a řízením projektových aktivit, které nejsou uznatelným nákladem dotací nebo grantů, které spolek získá.

Aktualizace listopad 2023