Úvodní stránka » Projekty Erasmus+

Jednou z priorit ICM Jindřichův Hradec z.s.  je účast, příprava a realizace projektů v rámci evropského vzdělávacího programu „ERASMUS+“.

ERASMUS+ je vzdělávací program, který Evropská unie zřídila pro mladé lidi.

Jeho cílem je podnítit smysl pro aktivní evropské občanství, solidaritu a toleranci mezi mladými Evropany a zapojit je do vytváření budoucnosti unie prostřednictvím podpory a rozvoje neformálního vzdělávání. Je určen mladým lidem, s důrazem na věkovou skupinu 13 - 30 let.

Program ERASMUS+ nabízí zájemcům výměny mládeže, dobrovolnou službu, podporu místí komunity, zapojení do demokratických projektů, školení a semináře pro pracovníky s mládeží, spolupráci s partnerskými zeměmi EU a další zajímavé aktivity. Více o programu a jednotlivých akcích naleznete na stránkách České národní agentury.

Důležitou činností našeho Informačního centra pro mládež Jindřichův Hradec je  realizace a účast na projektech konaných v rámci programu ERASMUS+. Zaměřujeme se především na dva druhy projektů - Výměny mládeže, Tréninkové kurzy a semináře a Strukturovaný dialog. Tyto projekty umožňují mladým lidem z různých evropských zemí zúčastnit se projektu na určité téma pořádaného skupinou z jiné země.

Projekty zahrnují aktivní účast mladých lidí a jsou navrženy tak, aby účastníkům umožnily objevit a uvědomit si různé aspekty sociální a kulturní reality, navzájem se od sebe učit a posílit pocit, že jsou evropskými občany. Účastníci výměny mládeže dostávají příležitost diskutovat a konfrontovat různá témata, zatímco se učí o svých zemích a kulturách a navazují nové vztahy se zahraničními přáteli.

Velkou výhodou takovýchto projektů je to, že jejich účastníci si obvykle platí pouze 30 % nákladů z dopravy na místo konání projektu, zatímco zbývajících 70 % a veškerou stravu a ubytování hradí pořádající subjekt z grantu přiděleného Evropskou unií, tudíž jsou finančně dostupné prakticky pro každého.

Informace o aktuálně nabízených projektech ICM Jindřichův Hradec z.s. můžete získat ZDE.

5 důvodů proč jet na ERASMUS+ ZDE!

Aktualizoval: JK, únor 2019