twitter-logo-icon-vector-22390239.jpgpaticka-leto-2.png                                                                                                                                                      youtubeicon.png                                                                                                                                                   

Ve dnech 20. - 27. 8. 2023 se uskutečnil v Jindřichově Hradci projekt Erasmus+.

Po 30 letech blahobytu se Evropa ocitla v situaci, kdy se lidé musí omezovat a nevidí „světlo na konci tunelu“. Politici vydávají prohlášení, kterým lidé nerozumí. Na vzestupu jsou aktivity lidí s radikálním a protiunijním smýšlením. Problém je celoevropský. Vnímáme současnou situaci v Evropě jako velmi komplikovanou a vše nasvědčuje tomu, že se evropané díky strachu z budoucnosti radikalizují a politikům nevěří. Stále častěji se ozývají hlasy, které volají po národním řešení krize bez ohledu na ostatní státy v EU. 
Dlouhodobě organizujeme participativní projekty na národní úrovni a zapojujeme se do participativních projektů na evropské úrovni. Řídíme se heslem „ Každá demokracie potřebuje aktivní občany“. Mladí lidé musí opečovávat a chránit demokracii, kterou vybudovali jejich rodiče a organizace jim musí umět poskytnout příležitosti a poskytnout podporu.


Hlavním cílem projektu bylo posílít schopnost organizací provést mladé lidi turbolentní dobou a umožnit mladým lidem podílet
se aktivně na vytváření své budoucnosti na národní i evropské úrovni.


Vedlejší cíle projektu:
1. Podpořit síťování organizací, které mají zájem realizovat participativní projekty
2. Sdílet příklady dobré praxe - formy, metody, organizaci a logistiku participačních projektů
3. Seznámit se se strategickými dokumenty politiky mládeže a příklady implementace cílů v praxi
4. Seznámení se se SALTO-YOUTH vzdělávacími zdroji a nástroji pro pracovníky s mládeží a příklady využití v praxi
4. Seznámit se s možností požádat o grant Erasmus+ „AKTIVITY PARTICIPACE MLÁDEŽE“ 
5. Vytvořit udržitelné partnerství přínosné pro všechny partnery projektu

Partnerství projektu tvoří 13 subjektů / neziskové organizace, nadace, skupiny mladých lidí/, které mají potřebu naučit se motivovat mladež k zapojení se do dění kolem nich, naučit se organizovat participativní projekty, sdílet své zkušenosti a vytvořit partnerství s projektovými partnery, kteří chtějí přispět k naplnění jedné z hlavních priorit evropské politiky mládeže - "posílení participace mládeže na demokratickém životě".

Všechny cíle projektu byly naplněny a dopady projektu jsou měřitelné a udržitelné. Partneři projektu podali společně projekt Erasmus+ v podzimní výzvě 2023.